Jan 19, 2020   8:02 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:New trends in the implementation of security features of documents, valuable documents and banknotes
Written by (author): Ing. Dominika Lališová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Jana Provazníková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vykonať prieskum aktuálnych trendov v zavádzaní nových technológií vo výrobe a aplikácií ochranných prvkov dokumentov s vysokou úrovňou ochrany. Sústredili sme sa predovšetkým na hologram ako ochranný prvok, ktorý je používaný ako najvyšší štandard zabezpečenia dokumentov a unikátnych výrobkov. Ako taký, je pomerne často napodobňovaný, no práve z dôvodu technologickej a ekonomickej náročnosti jeho výroby, vo väčšine prípadov neúspešne. Predmetom experimentálneho grafického skúmania bol originál a falzifikát stravného lístka, kde sme sa sústredili na porovnávanie detailov vyhotovenia makroskopickými a mikroskopickými metódami v rôznych druhoch osvetlenia. Vďaka porovnávacej metóde sme sledovali veľké nedostatky v napodobenom holograme, ako v jeho štruktúre, tak aj aplikácii na tlačovinu. Vyhodnotili sme aj rozdiely v detailoch vyhotovenia ostatných ochranných prvkov.
Key words:kriminalisticko-technické skúmanie, grafická diagnostika, dokument, ochranný prvok, hologram

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited