May 25, 2020   8:10 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identification number: 337
University e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 

Contacts     Graduate               
Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Sports-recreation center – Bratislava, Petržalka
Written by (author):
Ing. arch. Radoslav Pavlík
Department:
Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor:
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Športovo-rekreačné centrum - Bratislava, Petržalka
Summary:
PAVLÍK, Radoslav: Športovo-rekreačné centrum -- Bratislava, Petržalka. [Diplomová práca] / Bc. Radoslav Pavlík -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. -- Vedúci práce: Ing. arch. Tibor, Varga, PhD.. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier architekt. -- Bratislava: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, 2014. Diplomová práca je zložená z dvoch častí -- textovej a výkresovej. Textová časť diplomovej práce obsahuje úvod a jadro práce. V jadre textovej časti je spísaná autorská správa z časti riešenia urbanizmu na danej lokalite a potom už samotnej navrhovanej budovy. Nasledujúca výkresová časť diplomovej práce zahŕňa súbor grafických súčastí, ktoré podrobne vykresľujú budovu od situácie cez pôdorysy, rezy, pohľady až po samotný detail. Práca je doplnená prílohami, ako je poster a CD. Práca je zameraná na návrh a spracovanie športovo-rekreačného centra s dôrazom na nízkoenergetickú budovu. Pri návrhu projektu sa kládol dôraz aj na urbanistické, typologické a ekologické požiadavky. Potrebné bolo vyzdvihnúť grafickú časť projektu. Práca obsahuje dispozičné riešenie, v ktorom bolo najdôležitejšie zosúladiť funkčnosť a vzájomnú naväznosť jednotlivých prevádzok, a to bazéna a wellnesu a na druhej strane posilňovne. Objekt ako aj jeho bezprostredné okolie je riešené v súlade noriem STN.
Key words:ekologickosť, športovo-rekreačné centrum, bezbariérovosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited