25. 5. 2020  20:33 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikačné číslo: 337
Univerzitný e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 

Kontakty
     
     Výučba
     
Záverečná práca
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Športovo-rekreačné centrum - Bratislava, Petržalka
Autor: Ing. arch. Radoslav Pavlík
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Športovo-rekreačné centrum - Bratislava, Petržalka
Abstrakt:
PAVLÍK, Radoslav: Športovo-rekreačné centrum -- Bratislava, Petržalka. [Diplomová práca] / Bc. Radoslav Pavlík -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. -- Vedúci práce: Ing. arch. Tibor, Varga, PhD.. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier architekt. -- Bratislava: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, 2014. Diplomová práca je zložená z dvoch častí -- textovej a výkresovej. Textová časť diplomovej práce obsahuje úvod a jadro práce. V jadre textovej časti je spísaná autorská správa z časti riešenia urbanizmu na danej lokalite a potom už samotnej navrhovanej budovy. Nasledujúca výkresová časť diplomovej práce zahŕňa súbor grafických súčastí, ktoré podrobne vykresľujú budovu od situácie cez pôdorysy, rezy, pohľady až po samotný detail. Práca je doplnená prílohami, ako je poster a CD. Práca je zameraná na návrh a spracovanie športovo-rekreačného centra s dôrazom na nízkoenergetickú budovu. Pri návrhu projektu sa kládol dôraz aj na urbanistické, typologické a ekologické požiadavky. Potrebné bolo vyzdvihnúť grafickú časť projektu. Práca obsahuje dispozičné riešenie, v ktorom bolo najdôležitejšie zosúladiť funkčnosť a vzájomnú naväznosť jednotlivých prevádzok, a to bazéna a wellnesu a na druhej strane posilňovne. Objekt ako aj jeho bezprostredné okolie je riešené v súlade noriem STN.
Kľúčové slová:ekologickosť, športovo-rekreačné centrum, bezbariérovosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene