4. 4. 2020  23:05 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Senior Art centrum
Autor: Ing. arch. Adam Dulín
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Senior Art centrum
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť Senior Art centrum v Bratislave, v mestskej časti Petržalka. Pod týmto pojmom sa ukrýva denné centrum pre seniorov so zameraním na umeleckú činnosť. Mnohé skúsenosti zo zahraničia potvrdili potrebu existencie denných centier pre seniorov. Cieľom denného centra je zamedziť osamelosti seniorov, poskytnúť klientom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny dennú starostlivosť; podporiť svojbytnosť seniorov a integráciu do spoločnosti. Denné centrum je určené seniorom, ktorí žijú sami, potrebujú sociálnu interakciu a aktívne a zmysluplné trávenie času. Mojou úlohou bolo splniť nevyhnutné požiadavky, vyplývajúce z prevádzky takéhoto typu sociálneho zariadenia, ktoré musí spĺňať prísne požiadavky bezbariérovosti, svetelnej a akustickej pohody, a v neposlednom rade aj estetické a architektonické požiadavky.
Klíčová slova:seniori, komunitné centrum, stacionár

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně