Jun 1, 2020   0:27 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identification number: 337
University e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 

Contacts
     
     
     
Final thesis
     
     Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Seniors' art centre
Written by (author): Ing. arch. Adam Dulín
Department:
Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Senior Art centrum
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť Senior Art centrum v Bratislave, v mestskej časti Petržalka. Pod týmto pojmom sa ukrýva denné centrum pre seniorov so zameraním na umeleckú činnosť. Mnohé skúsenosti zo zahraničia potvrdili potrebu existencie denných centier pre seniorov. Cieľom denného centra je zamedziť osamelosti seniorov, poskytnúť klientom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny dennú starostlivosť; podporiť svojbytnosť seniorov a integráciu do spoločnosti. Denné centrum je určené seniorom, ktorí žijú sami, potrebujú sociálnu interakciu a aktívne a zmysluplné trávenie času. Mojou úlohou bolo splniť nevyhnutné požiadavky, vyplývajúce z prevádzky takéhoto typu sociálneho zariadenia, ktoré musí spĺňať prísne požiadavky bezbariérovosti, svetelnej a akustickej pohody, a v neposlednom rade aj estetické a architektonické požiadavky.
Key words:
seniori, komunitné centrum, stacionár

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited