4. 4. 2020  23:51 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Nová škola architektúry
Autor: Ing. arch. Andrea Kobzová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Marek Varga
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nová škola architektúry
Abstrakt: Cieľom mojej diplomovej práce bolo oživenie súčasného stavu Fakulty architektúry. Riešeným objektom preto bola prístavba na Námestí slobody a taktiež rekonštrukcia súčasného objektu školy. Novonavrhovaná prístavba ponúka výstavné priestory na prezentáciu fakulty, prednáškovú miestnosť, modelovne a dielne určené pre študentov a viaceré komerčné prevádzky, ktoré môže využívať i okolitá verejnosť. Exteriér ponúka možnosti na relax študentov a rôzne podujatia, ktoré fakulta organizuje. Objekt nadväzuje na súčasné urbanistické riešenie okolitého námestia a vnáša nový život do tejto lokality. Rekonštrukcia pôvodného objektu berie ohľad na hodnoty tejto kultúrnej pamiatky. Cieľom bolo zabezpečiť študentom dostatok miest na prácu v ateliéroch počas vyučovania aj po ňom. Preto boli zredukované priestory pre pedagógov a na ich mieste vznikli otvorené ateliéry s multifunkčným využitím. Nová škola architektúry poskytuje príjemné prostredie na vzdelávanie aj relax pre všetkých budúcich architektov.
Klíčová slova:rekonštrukcia, škola architektúry, prístavba, Námestie Slobody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně