5. 4. 2020  0:14 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Multifunkčná telocvičňa
Autor: Bc. Matúš Hudec
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Multifunkčná telocvičňa
Abstrakt:HUDEC, Matúš: Multifunkčná telocvičňa ( Bakalárska práca ). Slovenská technická univerzita. Fakulta architektúry. Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Vedúci záverečnej práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD. Bratislava: FA STU, 2019, 67 s. Riešený pozemok sa nachádza v areáli Mladá Garda v bratislavskej mestskej časti Rača. Na severnej strane parcely sa nachádza športový areál CAŠ, na západnej koľajisko ZSR, na východnej študentský domov Mladá Garda a z južnej strany sa nachádzajú garáže vo vlastníctve obyvateľov okolitých bytových domov. Areál Mladej Gardy má veľmi dobrú prístupnosť MHD spojov. Hneď oproti budovy internátu sa nachádzajú zastávky autobusov a električiek. Veľmi dobrá dostupnosť je aj osobným autom, keďže tento areál leží pri rušnej Račianskej ulici, ktorá je hlavnou cestou do mesta z okolitých miest a dedín. Ďalším benefitom tohto areálu je blízka železničná stanica Vinohrady. Problémom tejto lokality je statická doprava. Nedostatok parkovacích miest pre rezidentov a návštevy. Na riešenom pozemku momentálne stoja málo využívané ihriska pre volejbal, a tenisové kurty. Terén v tejto časti je značne členitý, s prehĺbením do centrálneho bodu a vytvorením ako keby amfiteátru. Ako ďalší determinant návrhu možno považovať blízkosť budovy internátu kvôli preslneniu a zároveň ochranné pásmo železníc ZSR, keďže prechádza značnou časťou nášho pozemku. Členitosť terénu som sa rozhodol využiť v prospech môjho návrhu multifunkčnej telocvične a veľkú časť objektu som navrhol zakopať do existujúcej jamy. Navrhovaný objekt telocvične má slúžiť pre potreby študentov ubytovaných na internátoch a zároveň aj pre širokú verejnosť. Počíta sa aj s usporiadaním okresných športových súťaží. Pri návrhu som sa okrem kvality športovísk a samotnej budovy telocvične zameral aj na skvalitnenie celého areálu, funkčné aj architektonické prepojenie existujúceho areálu s novou telocvičňou. Mojím zámerom bolo vytvoriť objekt, kde sa návštevníci budú radi zdržiavať vo voľnom čase; kam neprídu len na zápas. Preto bolo pre mňa ďalšou prioritou riešenie oddychovej zóny, a vytvorenie tzv. vnútorného parku. Rozmery a tvar budovy hlavne určuje dĺžka bežeckého tunela a veľkosť športoviska. Svetlá výška pri športovej hale je takmer 11metrov. Vďaka zakopaniu športoviska pod okolitý terén som zamedzil tieneniu na blízky internát.
Klíčová slova:telocvičňa, Mladá Garda, šport

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně