4. 4. 2020  23:28 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tržnica
Autor: Bc. Dávid Magyarics
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tržnica
Abstrakt:Zadanie bakalárskej práce bolo navrhnúť a podrobne spracovať projekt k objektu tržnice. Pozemok vyhradený na tento účel sa nachádza v husto obývanej štvrti v mestskej časti Dúbravka, Bratislava IV. Poloha budovy na pozemku a jej hmotovo priestorové riešenie vyplýva zo širších urbanistických a priestorových kompozičných súvislostí a aby sa čo najefektívnejšie využila svahovitosť terénu. Pozemok je situovaný na Saratovskej a Trhovej ulici pri miestnom Kultúrnom dome. Prirodzene sa tu ponúkala možnosť určitého prepojenia týchto dvoch objektov spoločným námestím, zároveň zvýrazniť vstup do tržnice obvyklými exteriérovým prvkami, zeleňou, chodníkmi. Tržnica v sebe zahŕňa veľký halový priestor na stánkový predaj, potraviny, služby cukráreň a stravovacie zariadenie na najvyššom podlaží, odkiaľ vidno do tržnice aj s možnosťou vonkajšieho sedenia s výhľadom na mesto. Veľké presklené fasády otvárané v letnom období umožňujú prepojenie s exteriérom. Výrazným architektonickým prvkom objektu sú drevené rámy kolmo na budovu. Pre danú lokalitu by mal byť tento prvok spojovacím článkom s okolitou prírodou, lesmi, stromami. Tri podlažia, druhé podlažie s hlavným vstupom zo strany Saratovskej ulice, druhý vstup je z Trhovej ulice vchod do garáží. Z tejto strany sú potraviny, cukráreň, tabak. V strede objektu je široké dominantné schodisko, vytvárajúce efektnú dvojpodlažnú galériu, otvorený priestor slúži pre prirodzenú orientáciu a prehľad návštevníka. Konštrukciu budovy tvorí železobetónový skelet s obojsmerným systémom, drevené rámy a presklená fasáda. Mojím cieľom bolo vytvoriť návrh plnohodnotnej, funkčnej stavby pre účely mestskej krytej tržnice s prihliadnutím nielen na zlepšenie vybavenosti lokality, ale aj na zlepšenie kvality daného životného prostredia. V prvej časti návrhu som sa venoval urbanistickému konceptu a architektonickému návrhu, následne rozpracovaniu konštrukčného a materiálového riešenia a podrobnostiam pre stavebné konanie. Návrh som spracoval na základe platných predpisov.
Klíčová slova:drevené rámy, sklenené fasády, tržnica, veľký halový priestor, dvojpodlažná galéria

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně