Jun 1, 2020   1:11 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identification number: 337
University e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
 

Contacts
     
     
     
Final thesis
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Market Hall
Written by (author):
Bc. Dávid Magyarics
Department:
Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Tržnica
Summary:
Zadanie bakalárskej práce bolo navrhnúť a podrobne spracovať projekt k objektu tržnice. Pozemok vyhradený na tento účel sa nachádza v husto obývanej štvrti v mestskej časti Dúbravka, Bratislava IV. Poloha budovy na pozemku a jej hmotovo priestorové riešenie vyplýva zo širších urbanistických a priestorových kompozičných súvislostí a aby sa čo najefektívnejšie využila svahovitosť terénu. Pozemok je situovaný na Saratovskej a Trhovej ulici pri miestnom Kultúrnom dome. Prirodzene sa tu ponúkala možnosť určitého prepojenia týchto dvoch objektov spoločným námestím, zároveň zvýrazniť vstup do tržnice obvyklými exteriérovým prvkami, zeleňou, chodníkmi. Tržnica v sebe zahŕňa veľký halový priestor na stánkový predaj, potraviny, služby cukráreň a stravovacie zariadenie na najvyššom podlaží, odkiaľ vidno do tržnice aj s možnosťou vonkajšieho sedenia s výhľadom na mesto. Veľké presklené fasády otvárané v letnom období umožňujú prepojenie s exteriérom. Výrazným architektonickým prvkom objektu sú drevené rámy kolmo na budovu. Pre danú lokalitu by mal byť tento prvok spojovacím článkom s okolitou prírodou, lesmi, stromami. Tri podlažia, druhé podlažie s hlavným vstupom zo strany Saratovskej ulice, druhý vstup je z Trhovej ulice vchod do garáží. Z tejto strany sú potraviny, cukráreň, tabak. V strede objektu je široké dominantné schodisko, vytvárajúce efektnú dvojpodlažnú galériu, otvorený priestor slúži pre prirodzenú orientáciu a prehľad návštevníka. Konštrukciu budovy tvorí železobetónový skelet s obojsmerným systémom, drevené rámy a presklená fasáda. Mojím cieľom bolo vytvoriť návrh plnohodnotnej, funkčnej stavby pre účely mestskej krytej tržnice s prihliadnutím nielen na zlepšenie vybavenosti lokality, ale aj na zlepšenie kvality daného životného prostredia. V prvej časti návrhu som sa venoval urbanistickému konceptu a architektonickému návrhu, následne rozpracovaniu konštrukčného a materiálového riešenia a podrobnostiam pre stavebné konanie. Návrh som spracoval na základe platných predpisov.
Key words:
drevené rámy, sklenené fasády, tržnica, veľký halový priestor, dvojpodlažná galéria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited