Jun 1, 2020   0:41 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identification number: 337
University e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)

          
     
Final thesis     
Projects          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
New school of architecture
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. arch. Marek Varga
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nová škola architektúry
Summary:
Zadanie Nová škola architektúry prináša nový pohľad nielen na budovu Fakulty architektúry, ale zároveň skúma možnosti zmeny výučby aj organizačnej štruktúry. Samotná budova fakulty je národnou kultúrnou pamiatkou , ktorá je nositeľkou významných architektonických a spoločenských hodnôt. Táto ikonická stavba bola postavená Emilom Belušom ako prvá Fakulta architektúry na Slovensku, a teda má pre architektov obzvlášť významnú hodnotu. Napriek všetkým prednostiam, samotná budova a jej štruktúra momentálne zaostáva za súčasnými trendmi vo výučbe a poskytuje študentom minimálny priestor. Cieľom projektu teda bola rekonštrukcia Fakulty architektúry so zámerom priblížiť sa novým formám vo výučbe, pomôcť študentom zefektívniť a spríjemniť prácu v škole a poskytnúť im dostatočný priestor. Chýbajúce priestory sú riešené v prístavbe, ktorá svojou formou nekonkuruje budove školy a snaží sa zapadnúť do kontextu námestia.
Key words:
škola architektúry, rekonštrukcia, prístavba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited