Jun 1, 2020   0:06 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identification number: 337
University e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 

Contacts
     
Graduate
     
Lesson          
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Multifunction Gym
Written by (author):
Bc. Lucia Hrdlovičová
Department:
Thesis supervisor:
Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Opponent:
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multifunkčná telocvičňa
Summary:Cieľom záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť multifunkčnú športovú halu pre Centrum akademického športu Slovenskej technickej univerzity, ktoré sa nachádza v Bratislave na Račianskej ulici. Areál sa nachádza za areálom Študentského domova Mladá Garda. V areáli CAŠ sa nachádza jediný 400m atletický oblúk v Bratislave, je však v exteriéri a v zimných mesiacoch sa tu nedá trénovať. Hlavným dôvodom vybudovania novej multifunkčnej telocvične s atletickým tunelom je teda poskytnutie priestorov pre celoročný tréning. Športová hala má primárne slúžiť pre tréningy športovcov a takto je aj koncipovaná. Ďalším cieľom je tiež sprístupnenie a zatraktívnenie areálu ako pre športovcov, tak aj pre študentov a verejnosť. Funkčne je hala členená na tri základné celky. Najdôležitejšou časťou sú priestory pre športovcov a priestor samotnej telocvične. Ďalšími funkčnými celkami sú časť pre divákov s hľadiskom a administratívna časť, ktorá bude slúžiť Centru akademického športu STU.
Key words:
športová hala, atletika, drevené konštrukcie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited