4. 4. 2020  23:39 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Objekt športového areálu Mladá garda
Autor: Ing. arch. Jana Raticová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Balázs Füzék
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Objekt športového areálu Mladá garda
Abstrakt: Cieľom tejto diplomovej práce bolo pridanie krytej športovej haly do existujúceho funkčného športového areálu v lokalite Mladá Garda (univerzitný kampus STU). Projekt mal taktiež poskytnúť novú vrátnicu - vstup do areálu na základe iniciatívy osamostatniť areál od fungovania internátu. Objekt sa nachádza na okraji areálu, kde vytváram vstup z ulice Srníková. Objekt sa navrhuje využívať nielen univerzitou STU, ale aj okolitými obytnými súbormi (Krasňany), dokonca aj širšou verejnosťou v dôsledku existujúceho atletického oválu, ktorý má ako jediný dostatočné parametre na fungovanie medzinárodných súťaží v Bratislave. Následné začlenenie tejto haly do súčasného urbanizmu areálu rešpektuje prevádzkové vzťahy a zachováva obslužnú komunikáciu. Terén v blízkom okolí budovy je upravený tak, aby poskytlol ďalšie zelené plochy, ktoré môžu v prípade pekného počasia slúžiť aj ako "tribúny" (terasovité vyrovnanie svahu). Myšlienka celého môjho objektu bolo vytvorenie akéhosi len prekrytého vzdušného priestoru multifunkčnej haly, ktorý spĺňa všetky požadované parametre, úzko spolupracuje s exteriérovými športovými plochami (ovál, plážový volejbal), dokonca podporuje ich fungovanie a to návrhom extra šatne pre volejbal, v prípade konania súťaže možnosť využitia ďalších dvoch aj pre atlétov. Okrem toho aj doplnením exteriérového mobiliáru. Celý návrh je nesený v snahe o dosiahnutie nízkoenergetickej stavby. Využívam v ňom dažďovú vodu vedenú zo strechy medzi svetlíkmi, vo vysokej miere prírodné materiály a podobne. Navrhovaná budova sa nachádza na území s vysokým potenciálom pre rozvoj športu, avšak aj v blízkosti významnej železničnej tepny a bloku prechodného ubytovania. To malo značný vplyv na tvar stavby. Napriek mnohým obmedzeniam som sa snažila vytvoriť modernú stavbu, ktorá pridá areálu reprezentačnú a komfortnú hodnotu a najmä poskytne mladým športovcom potrebné priestory na tréningy či súťaže.
Klíčová slova:športová hala, multifunkčnosť, šport

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně