5. 4. 2020  0:10 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Fitness centrum (Smrečianska ul., Bratislava)
Autor: Ing. arch. Katarína Pavlíková
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Fitness centrum (Smrečianska ul., Bratislava)
Abstrakt:Objekt fitness centra je situovaný na Smrečianskej ulici, neďaleko centra Bratislavy, kde je umiestnený jeden z hlavných dopravných uzlov. V danej lokalite v ktorej sa nachádzajú obytné budovy, polyfunkčné budovy, budovy občianskej vybavenosti a prírodné prostredie vo forme parku, absentovala funkcia športového vyžitia a relaxu. Mojim cieľom bolo navrhnúť objekt, ktorý by svojim tvarom a architektonickým riešením vhodne dopĺňal existujúcu nízkopodlažnú zástavbu a to nie len z výškového, ale aj rozmerového hľadiska. Na druhej strane je však v dnešnej hektickej dobe potrebné upútať pozornosť okoloidúcich na priestory pre oddych, relax a športové vyžitie, a z tohto dôvodu som použila výrazne farebné stvárnenie časti fasády. Objekt sa skladá z dvoch hlavných priestorových prvkov, navzájom prepojených do jedného celku. Fasáda objektu má jednotný sivý charakter so zvýraznenou vstupnou presklennou častou, ale dominantou celého objektu je čast v ktorej je umiestnený squash a ktorá je odlíšená farebne rozohraným stvárnením. Vzhľadom na úspornosť a nedostatok plochy, som parkovanie riešila formou podzemnej garáže, pričom na teréne sú umiestnené len pohotovostné parkovacie miesta. Plynulý vzhľadový prechod medzi plochou parku a novonavrhnutým priestorom, tvorí novonavrhnutá zeleň, ktorá taktiež zabezpečuje optickú clonu od jestvujúcej zástavby. Fitness centum bude plne využitelné počas celého roka, keďže sú všetky prevádzky umiestnené v interiery budovy bez priameho vplyvu klimatických podmienok. Objekt je riešený ako celok s prevádzkami, ktoré na seba nadväzujú, v stavbe tohto charakteru sú samozrejmosťou a preto by mal navrhnutý objekt vyhovovať požiadavkám širokého okruhu návštevníkov.
Klíčová slova:Smrečiancka, fitness, squash

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně