Jun 1, 2020   1:13 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identification number: 337
University e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)

     
          Final thesis     
          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
fitness centre, Smrečianska
Written by (author):
Ing. arch. Katarína Pavlíková
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Fitness centrum (Smrečianska ul., Bratislava)
Summary:
Objekt fitness centra je situovaný na Smrečianskej ulici, neďaleko centra Bratislavy, kde je umiestnený jeden z hlavných dopravných uzlov. V danej lokalite v ktorej sa nachádzajú obytné budovy, polyfunkčné budovy, budovy občianskej vybavenosti a prírodné prostredie vo forme parku, absentovala funkcia športového vyžitia a relaxu. Mojim cieľom bolo navrhnúť objekt, ktorý by svojim tvarom a architektonickým riešením vhodne dopĺňal existujúcu nízkopodlažnú zástavbu a to nie len z výškového, ale aj rozmerového hľadiska. Na druhej strane je však v dnešnej hektickej dobe potrebné upútať pozornosť okoloidúcich na priestory pre oddych, relax a športové vyžitie, a z tohto dôvodu som použila výrazne farebné stvárnenie časti fasády. Objekt sa skladá z dvoch hlavných priestorových prvkov, navzájom prepojených do jedného celku. Fasáda objektu má jednotný sivý charakter so zvýraznenou vstupnou presklennou častou, ale dominantou celého objektu je čast v ktorej je umiestnený squash a ktorá je odlíšená farebne rozohraným stvárnením. Vzhľadom na úspornosť a nedostatok plochy, som parkovanie riešila formou podzemnej garáže, pričom na teréne sú umiestnené len pohotovostné parkovacie miesta. Plynulý vzhľadový prechod medzi plochou parku a novonavrhnutým priestorom, tvorí novonavrhnutá zeleň, ktorá taktiež zabezpečuje optickú clonu od jestvujúcej zástavby. Fitness centum bude plne využitelné počas celého roka, keďže sú všetky prevádzky umiestnené v interiery budovy bez priameho vplyvu klimatických podmienok. Objekt je riešený ako celok s prevádzkami, ktoré na seba nadväzujú, v stavbe tohto charakteru sú samozrejmosťou a preto by mal navrhnutý objekt vyhovovať požiadavkám širokého okruhu návštevníkov.
Key words:
Smrečiancka, fitness, squash

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited