4. 4. 2020  23:30 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Športová hala s vybavenost’ou, Bratislava - Rača
Autor: Ing. arch. Erik Makki
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Športová hala s vybavenost’ou, Bratislava - Rača
Abstrakt:MAKKI, Erik: Športová hala s vybavenosťou. [Bakalárska práca]/ Erik Makki -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. -- Vedúci práce: Ing.arch. Tibor Varga, PhD.. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. -- Bratislava: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, 2011, 63 s. Bakalárska práca sa skladá z textovej a výkresovej časti. Textová časť záverečnej práce obsahuje úvod a jadro práce. Jadrom textovej časti je sprievodná správa z časti projektu stavby pre územné konanie a podrobná technická správa z časti projektu stavby pre stavebné konanie budovy. Výkresová časť záverečnej práce obsahuje súbor grafických súčastí z prvej časti - projekt stavby pre územné konanie a z druhej časti - projekt stavby pre stavebné konanie vrátane prehlbujúcej dokumentácie a detailov. Práca je doplnená prílohami, a to vytlačenými výkresmi v príslušných mierkach, modelom, posterom a seminárnou prácou. Práca je obsahovo zameraná na vypracovanie architektonického projektu Športovej haly s vybavenosťou v bratislavskej mestskej časti Rača. Cieľom práce je navrhnúť športovú halu s multifunkčným využitím s hlavnou halou veľkosti basketbalového ihriska, tréningovou halou, bufetom a pomocnými prevádzkami a zariadeniami. Najvýznamnejším problémom bolo vyriešenie umiestnenia daného zariadenia a prístup k objektu. Práca obsahuje umiestnenie objektu na mieste zvolenom pomocou analýz prostredia, situáciu objektu a jeho napojenie na existujúcu komunikáciu Kadnárova, ako aj napojenie objektu na existujúce inžinierske siete. Ďalej práca obsahuje samotný návrh objektu, jeho kompletné architektonické, dispozičné, kompozičné a technické riešenie. Problematika zadania je riešená pomocou vhodného umiestnenia budovy, jeho vhodným natočením na svetové strany a vyriešením bezbariérového prístupu do budovy, ako aj samotnou debarierizáciou celého objektu. Objekt, ako aj jeho bezprostredné okolie je riešené v súlade noriem STN.
Klíčová slova:Športový areál, Multifunkčné športové zariadenie, Bezbariérovosť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 5 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně