31. 3. 2020  12:26 Benjamín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Autosalón s autoservisom
Autor: Ing. arch. Miriam Pastuchová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Autosalón s autoservisom
Abstrakt:Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí -textovej a grafickej časti. Textová časť pozostáva zo sprievodnej správy, potrebnej na predloženie k projektu pre územné konanie a podrobnej technickej správy požadovanej k projektu stavby pre stavebné povolenie. V grafickej časti sú vypracované jednotlivé výkresy - projektu stavby pre územné konanie a projektu stavby pre stavebné povolenie. K práci prikladám prílohy - výkresovú časť v požadovanej mierke, fotodokumentáciu modelu a prezentačný plagát. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vytvoriť kompletné architektonické riešenie zadaného typologického druhu - autosalónu s autoservisom so zohľadnením urbanistických, architektonických, dispozično-prevádzkových i konštrukčných požiadaviek, s dôrazom na použitie inovatívnych materiálov a technológií. Práca rieši úpravu okolia, napojenie na inžinierske siete, umiestnenie na pozemok a samotný objekt autosalónu s autoservisom, ktorý musí vyhovovať danému účelu. Pre daný typ stavby bolo rozhodujúcim faktorom umiestnenie na pozemok z hľadiska plynulej prevádzky a taktiež kvôli viditeľnosti vystavených áut z hlavnej komunikácie pre marketingové účely.
Klíčová slova:Architektonické riešenie, Japonská architektúra, Autosalón

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně