4. 4. 2020  23:46 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor: Bc. Monika Tichá
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca pozostáva z dvoch častí -- textová časť a výkresová časť. Textová časť sa deli na úvod a jadro. Jadrom textovej časti je sprievodná technická správa z architektonickej štúdie pre územné konanie. Výkresová časť obsahuje výkresy z architektonickej štúdie pre územné konanie a výkresy projektu stavby pre stavebné konanie vrátane prehlbujúcej dokumentácie. Záverečná práca je doplnená prílohami, výkresmi vytlačenými v príslušnej mierke, prezentačným posterom a fyzickým modelom. Zadaním mojej bakalárskej práce bolo vypracovať projekt pre object polyfunkčného bytového domu na Černockého ulici v Bratislavskej mestskej časti Rača. Keďže sa objekt bude zasadený do prostredia okolitej zástavby bytových domov, mojím cieľom bolo tvarové prispôsobenie objektu okoliu, čo najefektívnejšie využitie parteru bytového domu a vytvorenie bytov rôzneho štandardu. Výsledkom je objekt s piatimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným. Prve nadzemné podlažie je navrhnuté ako parter, sú tu umiestnené dva vstupy do bytovej časti, sklady bicyklov pre obyvateľov bytového domu, miestnosti plynomerne a elektrorozvodne. Ďalej sa tu nachádzajú priestory na prenájom pre funkcie občianskej vybavenosti s rôznou podlahovou plochou, pre doplnenie chýbajúcej občianskej vybavenosti do obytnej zóny. V podzemnom podlaží je umiestnená hromadná garáž pre obyvateľov bytového domu, kobky pre vlastníkov bytov, kotolňa, miestnosti chladenia a strojovne vzduchotechniky. Byty sa nachádzajú na štyroch nadzemných podlažiach nad parterom, pričom každý byt má balkón, alebo loggiu, v prípade bytov na najvyššom podlaží k nim prilieha strešná terasa. Bakalárska práca obsahuje tiež komplexný návrh objektu polyfunkčného bytového domu -- jeho architektonické, dispozičné, kompozičné a technicko -- prevádzkové riešenie. Samotný projekt objektu spoločne s jeho bezprostredným okolím je riešený v súlade s platnými normami STN.
Klíčová slova:polyfunkčný bytový dom, urbanizmus, občianska vybavenosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně