5. 4. 2020  0:16 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor: Ing. arch. Martina Ťažká
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:ŤAŽKÁ, Martina: Polyfunkčný bytový dom, Černockého ulica, Rača. [Bakalárska práca] / Ťažká Martina -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. -- Vedúci práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. -- Bratislava: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, 2013, Bakaláska práca sa skladá z dvoch častí - textová a výkresová časť. Textová časť sa delí na úvod a jadro. Jadrom textovej časti je sprievodná správa týkajúca sa architektonickej štúdie pre územné konanie. Výkresová časť pozostáva zo zmenšenín výkresov architektonickej štúdie v mierke pre územné konanie a zmenšenín výkresov projektu stavby pre stavebné konanie, vrátane prehlbujúcich výkresov. Práca je doplnená prílohami, vytlačenými veľkoformátovými výkresmi v príslušnej mierke, prezentačným plagátom a fyzickým modelom. Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie návrhu polyfunkčného bytového domu na Černockého ulici v Bratislavskej mestskej časti Rača. Navrhovaný objekt je umiestnený na parcele pozdĺž Černockého ulice. Riešená parcela je momentálne nezastavaná, porastená trávou a stromami. Objekt polyfunkčného bytového domu obsahuje predovšetkým funkciu bývania, doplnenú o dva oddelené priestory na prenájom a priestor garáže pre parkovanie budúcich obyvateľov objektu. Priestory na prenájom sú navrhnuté pre čistiareň šiat a svadobný salón. Umiestnenie objektu na tento pozemok je veľmi vhodné vzhľadom na okolitú zástavbu bytových domov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti riešenej parcely. Hmota objektu je riešená zo základných geometrických tvarov. Je to hmota kvádra doplnená hmotou trojbokého hranola. Hmotové riešenie vychádza z okolitej zástavby bytových domov so sedlovými strechami. Celý tvar budovy pôsobí čisto a do prostredia vhodne zapadá. Hmota ako taká nie je ničím výnimočná a preto som ju snažila ozvláštniť hmotu nepravidelnou kompozíciou okien a jednotlivými výrazovými prvkami ako sú farebne odlíšené balkóny, ktoré vytvárajú na hmote akcentujúce časti, ktoré zaujmú okoloidúcich. Práca obsahuje tiež návrh objektu a jeho architektonicko kompozičné riešenie, dispozičné riešenie a technické riešenie. V dispozičnom riešení bolo najdôležitejšie vytvoriť jednotlivé byty, prevádzky a bezprostredné okolie tak, aby spĺňali všetky technické a normové požiadavky. Kľúčové slová: polyfunkčný bytový dom, architektúra, byty, prevádzky
Klíčová slova:architektúra, byty, prevádzky, polyfunkčný bytový dom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně