5. 4. 2020  0:06 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vedecké centrum - Bratislava, Petržalka
Autor: Ing. arch. Andrej Dubeň
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Balázs Füzék
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vedecké centrum - Bratislava, Petržalka
Abstrakt:Zadaním diplomového projektu je na vybranom území navrhovanej zóny na Úderníckej ulici v bratislavskej Petržalke, na úrovni architektonickej a urbanistickej štúdie navrhnúť vedecké, zábavné a voľno časové centrum s ohľadom na celoročnú energeticky úspornú prevádzku. Napriek jeho výbornej polohe, nie príliš vzdialenej od centra, dobré dopravné napojenie, toto územie definuje ako vstupnú bránu do mesta pre návštevníkov a turistov zo širokého okolia. Nachádza sa v blízkosti Petržalskej železničnej stanice, na rozhraní obytnej zóny a priemyselného areálu. Riešený projekt prináša nové určenie pre územie tvorené zväčša neudržiavanými zelenými plochami, letným kúpaliskom, a športoviskami, ktoré sú rovnako pretvorené v rámci riešenia. Hlavný objekt vedeckého centra je doplnený v rámci komplexu o vstupnú budovu s administratívnym zázemím, obchodmi a spoločenskými priestormi, či budovy reštaurácie, voľno časové centrum, laboratórne a kancelárske priestory a hotel pre návštevníkov kongresov či centra. Statická doprava je zabezpečená formou terénnych parkovacích plôch i v rámci parkovacieho domu pod objektom kancelárií a hotela v juhovýchodnej časti územia. Prevádzka vedeckého centra je rozdelená na tri časti, v ktorých sa postupne návštevníci oboznámia s vedeckými zaujímavosťami vo vzťahu k Zemi, človeku a vesmíru. Návšteva komplexu je doplnená a odborné výklady a prezentácie v amfiteátri, Divadle elektriny, a 3D kine či planetáriu. Svoje poznatky si môžu overiť návštevníci v praktických dielňach či na exponátoch v interiéri aj v exteriéri. Najmenšie deti navštívia vedecký detský kútik. Lákadlom je rovnako zaujímavé konštrukčné riešenie z lepeného dreva a fotovoltickou fasádou objektu organického tvaru, ktorý vyplýva zo štúdie solárnych ziskov. Vstupná budova triezvejšieho tvaru je tienená drevenými prvkami, pripomínajúcimi konštrukciu centra. Tvar 3D kina je inšpirovaný nervovou bunkou neurónom, ktorý vytvára svetelnú šou na textilnom plášti. Budova okrem výroby elektrickej energie pre vlastnú potrebu zbiera dažďovú vodu na kontaktné chladenie fasády a pokrytie požiarnych potrieb. Tepelné čerpadlá zabezpečujú technické potreby využitím energie zo zeme aj priľahlých vodných plôch. Ambíciou návrhu je zatraktívnenie územia pre verejnosť a podporenie edukačného, vedeckého i zábavného a oddychového charakteru miesta. Upravená zeleň formou mestského parku s námestím, amfiteátrom, vodnými i športovými plochami má pritiahnuť do komplexu obyvateľov mesta, turistov i okoloidúcich počas celého roka a umožniť im tak plnohodnotne tráviť voľný čas v prírode.
Klíčová slova:vedecké centrum, múzeum vedy, lepené drevené nosníky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně