Jun 1, 2020   0:45 a.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identification number: 337
University e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
 
External colleague - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)

Contacts               Final thesis
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Science center - Bratislava, Petržalka
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. arch. Balázs Füzék
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vedecké centrum - Bratislava, Petržalka
Summary:
Zadaním diplomového projektu je na vybranom území navrhovanej zóny na Úderníckej ulici v bratislavskej Petržalke, na úrovni architektonickej a urbanistickej štúdie navrhnúť vedecké, zábavné a voľno časové centrum s ohľadom na celoročnú energeticky úspornú prevádzku. Napriek jeho výbornej polohe, nie príliš vzdialenej od centra, dobré dopravné napojenie, toto územie definuje ako vstupnú bránu do mesta pre návštevníkov a turistov zo širokého okolia. Nachádza sa v blízkosti Petržalskej železničnej stanice, na rozhraní obytnej zóny a priemyselného areálu. Riešený projekt prináša nové určenie pre územie tvorené zväčša neudržiavanými zelenými plochami, letným kúpaliskom, a športoviskami, ktoré sú rovnako pretvorené v rámci riešenia. Hlavný objekt vedeckého centra je doplnený v rámci komplexu o vstupnú budovu s administratívnym zázemím, obchodmi a spoločenskými priestormi, či budovy reštaurácie, voľno časové centrum, laboratórne a kancelárske priestory a hotel pre návštevníkov kongresov či centra. Statická doprava je zabezpečená formou terénnych parkovacích plôch i v rámci parkovacieho domu pod objektom kancelárií a hotela v juhovýchodnej časti územia. Prevádzka vedeckého centra je rozdelená na tri časti, v ktorých sa postupne návštevníci oboznámia s vedeckými zaujímavosťami vo vzťahu k Zemi, človeku a vesmíru. Návšteva komplexu je doplnená a odborné výklady a prezentácie v amfiteátri, Divadle elektriny, a 3D kine či planetáriu. Svoje poznatky si môžu overiť návštevníci v praktických dielňach či na exponátoch v interiéri aj v exteriéri. Najmenšie deti navštívia vedecký detský kútik. Lákadlom je rovnako zaujímavé konštrukčné riešenie z lepeného dreva a fotovoltickou fasádou objektu organického tvaru, ktorý vyplýva zo štúdie solárnych ziskov. Vstupná budova triezvejšieho tvaru je tienená drevenými prvkami, pripomínajúcimi konštrukciu centra. Tvar 3D kina je inšpirovaný nervovou bunkou neurónom, ktorý vytvára svetelnú šou na textilnom plášti. Budova okrem výroby elektrickej energie pre vlastnú potrebu zbiera dažďovú vodu na kontaktné chladenie fasády a pokrytie požiarnych potrieb. Tepelné čerpadlá zabezpečujú technické potreby využitím energie zo zeme aj priľahlých vodných plôch. Ambíciou návrhu je zatraktívnenie územia pre verejnosť a podporenie edukačného, vedeckého i zábavného a oddychového charakteru miesta. Upravená zeleň formou mestského parku s námestím, amfiteátrom, vodnými i športovými plochami má pritiahnuť do komplexu obyvateľov mesta, turistov i okoloidúcich počas celého roka a umožniť im tak plnohodnotne tráviť voľný čas v prírode.
Key words:
vedecké centrum, múzeum vedy, lepené drevené nosníky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited