4. 4. 2020  22:22 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Apartmány Technik
Autor: Ing. arch. Michaela Sýkorová
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Apartmány Technik
Abstrakt:Obsahom bakalárskej práce je urbanistický a architektonický návrh objektu "Apartmány Technik". Riešený objekt má poskytovať dostatočné kapacity pre ubytovanie pre doktorantov a hostí Slovenskej Technickej Univerzity. Riešená lokalita sa nachádza v tesnom centre Bratislavy v mestskej časti Staré mesto. Rozsiahly pozemok poskytuje široké možnosti urbanisticko-architektonckého riešenia. Na v súčasnosti nevyužívanom pozemku nachádzajúcom sa medzi ulicami Imricha Karvaša a Školskou ulicou navrhujem komplex budov ,ktoré okrem prechodného ubytovania poskytujú aj funkciu stravovania, edukačnú funkciu a komerčnú vybavenosť. Objekt " Apartmány Technik " ma jedno podzemné podlažie určené na parkovanie a maximálne 6 nadzemných podlaží. Prvé nadzemné podlažie tvorí hotelové loby a prenajímateľné priestory ostatné nadzemné podlažia poskytujú prechodné ubytovanie. Ubytovacia časť sa dá rozdeliť na tri funkčné celky: celok A -- apartmánový dom bytového charakteru, celok B -- hotel vyššieho štandardu, celok C -- apartmánovy dom internátneho charakteru. V projekte pre stavebné povolenie podrobnejšie rozpracúvam časť B (hotel) a vybranú časť z A (apartmánový dom bytového charakteru).Vypracovanie projektovej dokumentácie podlieha súčasne platným technickým normám.
Klíčová slova:urbanistické riešenie, verejné priestory, prechodné ubytovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně