4. 4. 2020  23:19 Izidor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identifikační číslo: 337
Univerzitní e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externí spolupracovník - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Nízkoenergetické mestské bývanie - Pezinok
Autor: Ing. arch. Marcel Vadík
Pracoviště: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Oponent:Ing. arch. Zuzana Hlinková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nízkoenergetické mestské bývanie - Pezinok
Abstrakt:Cieľom a náplňou tejto diplomovej práce je riešenie nízkoenergetického mestského bývania v Pezinku. Lokalita sa nachádza v severnej časti Pezinku, v blízkosti psychiatrickej nemocnice. Pozemok samotný bol donedávna vo vlastníctve armády SR (sklady CO), v súčasnosti je v správe mesta Pezinok. Predmetom práce je spracovanie návrhu na úrovni architektonickej štúdie. Obsahom práce je spracovanie malopodlažného nízkoenergetického mestského bývania s funkčnými plochami pre deti, mládež a seniorov. Pri tvorbe tohto projektu boli braný zreteľ na urbanistické, typologické a ekologické požiadavky ktoré sa uplatnili pri výslednom návrhu. Výsledkom tejto práce je textová a grafická časť popisujúca koncept, štúdiu a prehĺbenie. Dôraz je kladený na grafickú časť projektu. Projekt má dve hlavné časti. Prvou je urbanistické riešenie zadaného pozemku s dôrazom na funkčno-prevádzkové rozdelenie verejného priestoru. Druhou je návrh viacerých druhov bytových domov spĺňajúcich stavebné, ekologické, technické a estetické kritéria moderného mestského bývania.
Klíčová slova:Energetický efektivita, Bývanie, Verejný priestor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně