Oct 29, 2020   3:50 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Identification number: 337
University e-mail: tibor.varga [at] stuba.sk
 
Institute chief official - Institute of Ecological and Experimental Architecture (FAD)

     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis     
Projects
     
Publications
     
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Wood as an expressive instrument of conterporary architecture
Written by (author):
Department:
Institute of Ecological and Experimental Architecture (FAD)
Thesis supervisor:
doc. Ing. arch. Rudolf Šutovský, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Drevo ako výrazový prostriedok súčasnej architektúry (Použitie v exteriéri)
Summary:
Dizertačná práca sa snaží odpovedať na mnohé nastolené otázky a riešiť ich aj v kontexte určitej averzie pri zavádzaní ich použitia aj s ohľadom na niektoré nesprávne použitie a ich negatívne vplyvy. Dizertačná práca je členená na IX kapitol, z ktorých sú kapitoly II., III., IV., V. nosné a tvoria takmer 80% práce. Tieto kapitoly sa venujú zásadám pri navrhovaní a realizácií drevených exteriérových obkladov, správnemu použitiu nových technológií spracovania a úpravy dreva v exteriéri, z rôznych hľadísk (architektonické, konštrukčné, požiarne a iné). V kapitolách IV. a V. sú spomenuté aj nové kompozitné materiály a vymedzenie oblasti ich možného použitia v stavebnej praxi. Ostatné kapitoly -- I., VII., VIII. a IX. sú doplnkové a riešia skôr vzťah dizertačnej práce k problematike všeobecne, respektíve dávajú ju do celkového kontextu k riešenej problematike. Cieľom dizertačnej práce je použitie dreva ako tradičného, historicky overeného materiálu z pohľadu súčasných výrobných a hlavne technologických možností, ako aj estetických kritérií súčasnej architektúry.
Key words:
Drevo, výrazový prostriedok, súčasná architektúra

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited