Sep 21, 2020   12:08 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Identification number: 3382
University e-mail: lubomir.valik [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)
Director - Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)

Contacts     Lesson     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Antálková
Hodnotenie účinnosti aplikácie ústnych vôd
May 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Antálková
Quantification of microorganisms in the preparation of pasta filata cheese with a focus on the stretching cheese curd in hot water
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Baloghová
Vývoj a príprava fermentovanej pseudocereálno-chmeľovej prísady do potravín
May 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Martina Benčičová
Mikrobiologické a technologické aspekty výroby tradičných syrov
May 2022Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Alena Ciburová
Analýza radiálneho rastu kvasiniek a vláknitých húb v závislosti od meniacej sa aktivity vody
May 2016Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Dilongová
Znižovanie materiálovych strát v potravinárskom podniku pomocou Lean 6 Sigma
May 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Margita Florovičová
Dynamika rastu mikroorganizmov počas kysnutia hrudkových syrov zo surového mlieka
May 2008Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Adriana Havlíková, PhD.
Kvantitatívna prediktívna mikrobiológia: aplikácia princípov a modelov pri predchádzaní znehodnocovania potravín
June 2014Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kitti Kitková
Využitie prietokovej cytometrie pri mikrobiologickej kontrole mliečnych výrobkov
May 2012Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Koniar
Characterization of microbiota and aromatic profiles of Slovak wines
June 2020
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Kubišová
Účinnosť čaju a bylinných extraktov na počet mikroorganizmov v ústnej dutine
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Karolína Kvočiková
Patogénne baktérie v slovenských syroch zo surového mlieka
May 2024Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Lazorík
Funkčné vlastnosti baktérií izolovaných zo slavónskej klobásy Kulen
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Lehotová
Evaluation of microbiological safety and quality of traditional Slovakian cheeses
May 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Lehotová
Hodnotenie mikrobiologickej kvality potravín na základe detekcie spotreby kyslíka
May 2016Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Loučková
Quality assurance of microbiological analyzes in accredited laboratory
June 2020
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Nikoleta Lukáčová, PhD.
Štúdium diverzity a vlastností zmesných mikrobiálnych kultúr v ovčom hrudkovom syre, letnej bryndzi a sudovanom ovčom hrudkovom syre s použitím nekultivačných prístupov
August 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tatiana Mančušková, PhD.
Quantification of the behavior of selected microbial populations with application potential for artisanal cheese production
February 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Matejčeková, PhD.
Fermented cereal and pseudocereal products for celiac patients with probiotic potential
May 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Mečiarová
Vplyv vybraných faktorov prostredia na rast Geotrichum candidum
May 2009
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Aplikácia kvantitatívnej a prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní hygienickej bezchybnosti potravín
October 2009
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Michalcová
Vplyv aktivity vody a pH na rast mikromycéty Mucor circinelloides z bryndze
May 2007
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Mikušová
Sledovanie dynamiky rastu kontaminujúcich mikromycét v tvarohu
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Minarovičová, PhD.
Patogénny parazitický mikroorganizmus Cryptosporidium parvum v potravinách
July 2010
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Antimikrobiálne a antimutagénne účinky extraktov pseudoobilnín
September 2011
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Biologické účinky extraktov pseudoobilnín
July 2011Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. B.Sc. Ahmad Khalid Nayab, M.Sc.
Evaluation of the Microbiological Quality of Air
May 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. B.Sc. Ahmad Khalid Nayab, M.Sc.
Mikrobiologické aspekty rehydratácie sušených potravín
July 2023
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Ondruš
Aktuálne problémy kvantitatívnej potravinárskej mikrobiológie
May 2011Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ladislav Ondruš
Základy kvantitatívnej potravinárskej mikrobiológie: rastové čiary Mucor racemosus
May 2009
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jana Pelikánová, PhD.
Výber a charakterizácia potravinárskych surovín rastlinného pôvodu z hľadiska ich vhodnosti pre fermentácie
September 2014
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Monika Petruláková, PhD.
Výber a hodnotenie cereálií, pseudocereálií a strukovín z hľadiska rastu a metabolickej aktivity probiotického kmeňa Lactobacillus rhamnosus GG
August 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jadža Porubiaková, PhD.
Izolácia, identifikácia a štúdium diverzity autochtónnej bakteriálnej mikroflóry ovčieho hrudkového syra, letnej bryndze a sudovaného ovčieho syra
August 2015Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Rosskopf
Distribúcia teplôt v chladiacom reťazci a hygienická legislatíva EÚ
May 2010
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sabína Spodniaková
Quantification of the growth and probiotic properties of Lactobacillus plantarum
May 2018
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Anna Šípková, PhD.
Kvantifikácia vplyvu faktorov prostredia a vzájomných vzťahov medzi mikroorganizmami v potravinách
July 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Anna Šípková, PhD.
Kvantifikácia vplyvu faktorov prostredia a vzájomných vzťahov medzi mikroorganizmami v potravinách
September 2011Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Viera Turcovská, PhD.
Characterization of microbiota of Slovak bryndza using molecular-biological methods
February 2018
Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Viera Turcovská, PhD.
Charakterizácia mikroflóry slovenskej bryndze
September 2013Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Emília Valková
Voda v potravinách, vo výžive človeka a v životnom prostredí
May 2008Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Petra Vanková, PhD.
Selekcia laktobacilov a kvasiniek vhodných pre pekárenské štartovacie kultúry
July 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress