Nov 15, 2019   6:58 p.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Identification number: 3382
University e-mail: lubomir.valik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Department chief official - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Antálková
Hodnotenie účinnosti aplikácie ústnych vôd
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Antálková
Quantification of microorganisms in the preparation of pasta filata cheese with a focus on the stretching cheese curd in hot water
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Baloghová
Vývoj a príprava fermentovanej pseudocereálno-chmeľovej prísady do potravín
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martina Benčičová
Mikrobiologické a technologické aspekty výroby tradičných syrov
May 2022Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Ciburová
Analýza radiálneho rastu kvasiniek a vláknitých húb v závislosti od meniacej sa aktivity vody
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Dilongová
Znižovanie materiálovych strát v potravinárskom podniku pomocou Lean 6 Sigma
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margita Florovičová
Dynamika rastu mikroorganizmov počas kysnutia hrudkových syrov zo surového mlieka
May 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Adriana Havlíková, PhD.
Kvantitatívna prediktívna mikrobiológia: aplikácia princípov a modelov pri predchádzaní znehodnocovania potravín
June 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kitti Kitková
Využitie prietokovej cytometrie pri mikrobiologickej kontrole mliečnych výrobkov
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Koňuchová, PhD.
Štúdium vlastností potravinársky relevantnej mykobioty - Geotrichum candidum
June 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Kubišová
Účinnosť čaju a bylinných extraktov na počet mikroorganizmov v ústnej dutine
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kulan
Evaluation of the antimicrobial effect of mouthwashes
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kulan
Hodnotenie účinnosti aplikácie ústnych vôd
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Lazorík
Funkčné vlastnosti baktérií izolovaných zo slavónskej klobásy Kulen
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Veronika Lehotová
Hodnotenie mikrobiologickej bezpečnosti a kvality tradičných slovenských syrov
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Lehotová
Hodnotenie mikrobiologickej kvality potravín na základe detekcie spotreby kyslíka
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Nikoleta Lukáčová, PhD.
Štúdium diverzity a vlastností zmesných mikrobiálnych kultúr v ovčom hrudkovom syre, letnej bryndzi a sudovanom ovčom hrudkovom syre s použitím nekultivačných prístupov
August 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tatiana Mančušková, PhD.
Quantification of the behavior of selected microbial populations with application potential for artisanal cheese production
February 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Matejčeková, PhD.
Fermented cereal and pseudocereal products for celiac patients with probiotic potential
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Mečiarová
Vplyv vybraných faktorov prostredia na rast Geotrichum candidum
May 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Aplikácia kvantitatívnej a prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní hygienickej bezchybnosti potravín
October 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Michalcová
Vplyv aktivity vody a pH na rast mikromycéty Mucor circinelloides z bryndze
May 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Mikušová
Sledovanie dynamiky rastu kontaminujúcich mikromycét v tvarohu
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Minarovičová, PhD.
Patogénny parazitický mikroorganizmus Cryptosporidium parvum v potravinách
July 2010Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Antimikrobiálne a antimutagénne účinky extraktov pseudoobilnín
September 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Biologické účinky extraktov pseudoobilnín
July 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. B.Sc. Ahmad Khalid Nayab, M.Sc.
Evaluation of the Microbiological Quality of Air
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. B.Sc. Ahmad Khalid Nayab, M.Sc.
Mikrobiologické aspekty rehydratácie sušených potravín
July 2023Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Ondruš
Aktuálne problémy kvantitatívnej potravinárskej mikrobiológie
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Ondruš
Základy kvantitatívnej potravinárskej mikrobiológie: rastové čiary Mucor racemosus
May 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Pelikánová, PhD.
Výber a charakterizácia potravinárskych surovín rastlinného pôvodu z hľadiska ich vhodnosti pre fermentácie
September 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Monika Petruláková, PhD.
Výber a hodnotenie cereálií, pseudocereálií a strukovín z hľadiska rastu a metabolickej aktivity probiotického kmeňa Lactobacillus rhamnosus GG
August 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jadža Porubiaková, PhD.
Izolácia, identifikácia a štúdium diverzity autochtónnej bakteriálnej mikroflóry ovčieho hrudkového syra, letnej bryndze a sudovaného ovčieho syra
August 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Rosskopf
Distribúcia teplôt v chladiacom reťazci a hygienická legislatíva EÚ
May 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sabína Spodniaková
Quantification of the growth and probiotic properties of Lactobacillus plantarum
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Anna Šípková, PhD.
Kvantifikácia vplyvu faktorov prostredia a vzájomných vzťahov medzi mikroorganizmami v potravinách
July 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Anna Šípková, PhD.
Kvantifikácia vplyvu faktorov prostredia a vzájomných vzťahov medzi mikroorganizmami v potravinách
September 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Viera Turcovská, PhD.
Characterization of microbiota of Slovak bryndza using molecular-biological methods
February 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Viera Turcovská, PhD.
Charakterizácia mikroflóry slovenskej bryndze
September 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emília Valková
Voda v potravinách, vo výžive človeka a v životnom prostredí
May 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petra Vanková, PhD.
Selekcia laktobacilov a kvasiniek vhodných pre pekárenské štartovacie kultúry
July 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress