Nov 11, 2019   9:06 p.m. Martin
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Identification number: 3382
University e-mail: lubomir.valik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Department chief official - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Estimation of the behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in the production of traditional stretched cheese
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, p. 151--153. ISBN 978-80-552-1978-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Fermented cereal and pseudocereal products for celiac patients with probiotic potential
Matejčeková, Zuzana -- Valík, Ľubomír
Fermentované cereálne a pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
3.Inaktivácia Aspergillus flavus na povrchu lieskovcov difúznym povrchovým batériovým výbojom použitím rôznych pracovných plynov
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Gregová, Mária -- Tomeková, Juliana -- Valík, Ľubomír -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases. Food Control, 104. p. 256--261.
articles in magazines2019Details
4.Kombinovaný vplyv teploty a prídavku soli na povrchový rast Geotrichum candidum
Koňuchová, Martina -- Valík, Ľubomír
Combined effect of temperature and salt stress on the suface growth of Geotrichum candidum. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, p. 52. ISBN 978-80-973411-0-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Kompetitívny účinok rastu Lactobacillus plantarum HM1 voči patogénnej a hygienicky nežiaducej mikrobiote v in vitro podmienkach
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Koňuchová, Martina -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
In vitro growth competition of Lactobacillus plantarum HM1 with pathogenic and food spoilage microorganisms. Journal of Food and Nutrition Research, 58. p. 236--244.
articles in magazines2019Details
6.Mikrobiologická bezpečnosť výroby parených syrov
Lehotová, Veronika -- Zelmanová, Barbora -- Urgelová, Karla -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Microbiological safety of pasta filata cheeses production. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, p. 57. ISBN 978-80-973411-0-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Modelovanie kyslomliečnych fermentácií sójových produktov s využitím Lactobacillus plantarum HM1
Matejčeková, Zuzana -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modeling of lactic acid fermentation of soy formulation with Lactobacillus plantarum HM1. Food Science and Technology International, 25. p. 141--149.
articles in magazines2019Details
8.Modelovanie rastu Lactobacillus plantarum v závislosti od teploty a zloženia médií
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modelling growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature: Effects of media. Journal of Food and Nutrition Research :, 58. p. 125--134.
articles in magazines2019Details
9.Prvotný skríning rastu a prežívania 10 kmeňov rodu Bifidobacterium: vplyv zloženia média
Matejčeková, Zuzana -- Vlková, Eva -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Preliminary screening of growth and viability of 10 strains of bifidobacterium spp.: Effect of media composition. Fermentation, 5. p. 1--11.
articles in magazines2019Details
10.Správanie sa S. aureus a E. coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika
Behaviour of Staphylococcus aureus and Escherichia coli at the production of traditional stretched cheese from raw milk. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, p. 83. ISBN 978-80-973411-0-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
11.Update of concepts in food microbiology education in Slovakia: from food microbiology to predictive microbiology and microbiological risk assessment in foods
Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta -- Ačai, Pavel
Update of concepts in food microbiology education in Slovakia: from food microbiology to predictive microbiology and microbiological risk assessment in foods. Journal of Food and Nutrition Research, 58. p. 201--207.
articles in magazines2019Details
12.Vplyv baktérií mliečneho kystnutia na rast Candida parapsilosis
Koňuchová, Martina -- Buchtová, Katarína -- Valík, Ľubomír
Effect of lactic acid bactria on growth of Candida parapsilosis. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, p. 112. ISBN 978-80-973411-0-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
13.Vplyv soli a teploty na rast kultúry Fresco
Medveďová, Alžbeta -- Šipošová, Petra -- Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
The effect of salt and temperature on the growth of fresco culture. Fermentation, 5. p. 1--10.
articles in magazines2019Details
14.Využitie kvantitatívnej a prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní hygienickej bezpečnosti slovenských syrov
Medveďová, Alžbeta -- Havlíková, Adriana -- Kočiš-Kovaľ, Martin -- Valík, Ľubomír
Use of quantitative and predictive microbiology to increase the hygieniec safety of Slovak cheeses. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, p. 62. ISBN 978-80-973411-0-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.