Oct 26, 2020   7:24 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
Projects
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Characterisation of plum brandies using fluorescence spectrometry
Written by (author): Ing. Mária Kovácsová
Department:
Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia slivovíc fluorescenčnou spektrometriou
Summary:
Slivovice sú obľúbeným alkoholovým nápojom v Slovenskej Republike. Kvalitu slivovíc ovplyvňuje najmä klimatické podnebie, vlastnosti pôdy, odroda slivky a technológia spracovania. Analýza slivovíc umožňuje overiť bezpečnosť, kvalitu a autenticitu nápoja, a zároveň je predmetom výskumu mnohých vedcov. Fluorescenčná spektrometria sa často úspešne používa na charakterizáciu alkoholových nápojov, ale jej možnosti pri analýze len jedného druhu ovocného destilátu zatiaľ neboli dobre preskúmané. Cieľom práce bolo zistiť použiteľnosť synchrónnej fluorescenčnej spektrometrie na charakterizáciu slivkových destilátov. Analyzovalo sa 31 vzoriek odrodových slivovíc pochádzajúcich z Českej Republiky. Vizuálnym porovnaním synchrónnych fluorescenčných spektier sme usúdili, že pri rozdiele vlnových dĺžok 100 nm sa dosahuje najlepšia charakterizácia slivovíc. Získané údaje sa spracovali aj štatisticky. Klastrová analýza umožnila čiastočne odlíšiť slivovice vyrobené zo skorých a neskorých slivkových odrôd. Metóda hlavných komponentov prispela poznatkom, že vlnové dĺžky 220 a 266 nm sú zodpovedné za klasifikáciu vzoriek. Získané výsledky vedú k záveru, že synchrónna fluorescenčná spektrometria je vhodná na charakterizáciu slivovíc, pričom rozhodujúcim faktorom je doba zrenia sliviek.
Key words:slivovice, fluorescenčná spektrometria, charakterizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited