Oct 27, 2020   6:49 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson
     
     Publications
     
     Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
The effect of Storage Conditions on the Fluorescent Characteristics of Wines
Written by (author): Ing. Anna Forgáčová
Department: Institute of Analytical Chemistry (FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv podmienok skladovania na fluorescenčné vlastnosti vín
Summary:
Víno je celosvetovo obľúbeným alkoholickým nápojom. Je tvorené širokým spektrom chemických zlúčenín, ktorého zloženie sa počas skladovania mení. Významnú zložku tvoria polyfenoly, ktoré vykazujú prirodzenú fluorescenciu. Zloženie fenolových látok sa vplyvom podmienok skladovania mení, najmä pôsobením zvýšenej teploty. Fluorescenčná spektrometria je metóda, ktorá sa používa na analýzu potravinárskych výrobkov. Jej hlavnými výhodami sú citlivosť, selektivita, rýchlosť a nedeštruktívny charakter. Hlavným cieľom tejto práce bolo preskúmať vplyv podmienok skladovania na fluorescenčné charakteristiky vín. V práci sa analyzovali tri vzorky vín - 4, 5 a 6 putňový tokajský výber. Zaznamenali sa excitačno – emisné spektrá a ich spracovaním sa vytvorili excitačno – emisné mapy. Pre neriedené vzorky sa fluorescencia pozorovala pri λem = 405 – 600 nm a λex = 355 – 500 nm. Riedené vzorky fluoreskovali v oblasti vlnových dĺžok λem = 290 – 430 nm a λex = 250 – 300 nm. Intenzita fluorescencie neriedených vzoriek sa skladovaním pri laboratórnej teplote znížila. U riedených vzoriek sa významne zmeny intenzity nepozorovali.
Key words:fluorescenčná spektrometria, víno, skladovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited