Oct 26, 2020   7:38 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts     Lesson     
     
Publications     
     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Classification of Plum Brandies using Fluorescence Spectroscopy
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Klasifikácia slivovíc fluorescenčnou spektrometriou
Summary:
Klasická slivovica je ušľachtilý destilát, ktorý je populárnym alkoholovým nápojom nie len kvôli prenikavej chuti, ale aj kvôli obsahu prospešných látok a intenzívnej ovocnej aróme. Mnohé látky vznikajú už v jednotlivých fázach výrobného procesu, ktorý ovplyvňuje celkovú kvalitu slivovíc. Kvalita sa kontroluje analýzou slivovíc a je ovplyvňovaná tiež vlastnosťami pôdy, klimatickým podnebím a odrodami sliviek. Analýzou je možné vylepšiť jednotlivé kroky výroby a sledovať rôzne vplyvy na chemické a senzorické zloženie slivovíc. Na klasifikáciu alkoholických nápojov sa často používa fluorescenčná spektrometria. Hlavným cieľom práce bolo zistiť použiteľnosť klasickej fluorescenčnej spektrometrie na klasifikáciu 27 odrodových slivovíc vyrobených zo sliviek, ktoré boli pestované na území Českej a Slovenskej republiky. Na splnenie cieľa bolo potrebné vyriešiť aj čiastkové ciele: vytvoriť literárny prehľad o použiteľnosti fluorescenčnej spektrometrie na klasifikáciu potravín a nápojov vzhľadom na odrody; vybrať vhodné experimentálne podmienky pre zaznamenanie emisných fluorescenčných spektier a porovnať ich s excitačno-emisnými vrstevnicovými mapami. Vizuálnym porovnaním emisných fluorescenčných spektier sa usúdilo, že pri λex= 240 a 310 nm sa dosahuje najlepšia klasifikácia slivovíc. Na určenie trendu klasifikácie sa využili prieskumné štatistické metódy. Metóda hierarchickej klastrovej analýzy a metóda hlavných komponentov čiastočne odlíšili slivovice na základe pôvodu kríženia sliviek.
Key words:
klasifikácia, potraviny, nápoje, slivovice, fluorescenčná spektrometria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited