Oct 27, 2020   6:49 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

     Lesson
     
Projects     Publications
     
Bodies     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Characterization of Tokaj Wines Using Molecular Absorption Spectrometry in the Visible and Ultraviolet
Written by (author):
Ing. Diana Súkeníková
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia tokajských vín molekulovou absorpčnou spektrometriou v UV/VIS oblasti
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá klasifikáciou vzoriek tokajských vín využitím kombinácie UV/VIS spektrometrie a chemometrie. Kvalitatívne vyhodnotenie získaných spektier riedených a neriedených vzoriek sa realizovalo viacerými štatistickými prístupmi. Postupne boli vypočítané modely analýzy hlavných komponentov (PCA), lineárnej diskriminačnej analýzy (LDA) a metódy podporných vektorov (SVM). Charakterizácia a klasifikácia vzoriek vín prebiehala z rôznych hľadísk riešeného problému: klasifikácia putňových, odrodových a iných vín a tokajských esencií; klasifikácia putňových vín; klasifikácia odrodových vín. Najlepšie výsledky klasifikácie vo všeobecnosti poskytovali lineárne modely SVM. Výnimkou bola klasifikácia odrodových vín, kedy sa ako lepšia ukázala lineárna diskriminačná analýza.
Key words:
tokajské víno, chemometria, PCA, LDA, SVM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited