Oct 27, 2020   7:05 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

     Lesson     Projects     Publications     
     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Application of Synchronous Spectrofluorimetry in Analytical Chemistry
Written by (author): Ing. Marcela Maslíková
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie synchrónnej fluorescencie v analytickej chémii
Summary:Synchrónna fluorescencia je luminiscenčná spektrálna metóda, ktorá sa využíva nielen v environmentálnych, potravinárskych a priemyselných analýzach, ale aj v oblastiach biochemických a súdnych stanovení rôznych analytov v mnohozložkových vzorkách. V posledných rokoch záujem o techniku vzrástol vďaka širšiemu využitiu chemometrie. V závislosti od spôsobu prevedenia merania spektier vzoriek rozlišujeme tri základné metódy synchrónnej fluorescencie. Sú to synchrónna fluorescencia s konštantným rozdielom vlnových dĺžok, synchrónna fluorescencia s konštantným rozdielom energií a synchrónna fluorescencia s meniteľným uhlom. Ich výhodou nad klasickými spektrálnymi metódami spočíva v jednoduchšom stanovení niektorých látok s podobnými fluorescenčnými vlastnosťami v zmesi vedľa seba. Cieľom bakalárskej práce je spracovať literárny prehľad aplikácii, základných postupov a pravidiel, výhod a nevýhod uvedených metód.
Key words:Synchrónna fluorescencia, Luminiscencia, Fluorescencia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited