Oct 27, 2020   6:07 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Lesson     Projects          
Bodies     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Application of Fluorescence Spectroscopy and Multivariate Statistical Methods in Juniper-flavoured Spirit Drinks Analysis
Written by (author): Ing. Diana Hausknechtová, PhD.
Department:
Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Miroslav Čakrt, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie fluorescenčnej spektrometrie a viacrozmerných štatistických metód pri analýze liehovín aromatizovaných borievkami
Summary:
Zloženie alkoholických nápojov vyrábaných z borievok je ovplyvnené mnohými faktormi súvisiacimi s geografickou polohou, s pôvodom etanolu, botanickým druhom borievky a výrobným postupom. Preto je potrebná rýchla metóda na určovanie geografického pôvodu produktov, aby sa chránilo regionálne označenie a uspokojili zákazníci. Cieľom tejto práce bolo vypracovať fluorescenčnú spektroskopickú metódu vhodnú na rozlíšenie komerčných vzoriek liehovín aromatizovaných borievkami. Celkom bolo skúmaných 62 alkoholických nápojov. Destiláty rôzneho geografického pôvodu zahrňovali anglický Plymouth Gin, nápoje vyrobené v Belgicku a slovenské borovičky. Táto práca dokumentuje využitie fluorescenčnej spektroskopie v kombinácii s analýzou hlavných komponentov (PCA), hierarchickou klastrovou analýzou (HCA) a paralelnou faktorovou analýzou (PARAFAC) na rozlíšenie medzi komerčnými vzorkami liehovín aromatizovaných borievkami. Ukázalo sa, že synchrónna fluorescenčná spektroskopia v kombinácii s analýzou hlavných komponentov a celková luminiscenčná spektroskopia v kombinácii s paralelnou faktorovou analýzou sú vhodné metódy na autentifikáciu borovičiek, pretože nevyžadujú takmer žiadnu prípravu vzorky. Získavanie dát a analýza sú relatívne jednoduché.
Key words:
nápoje, borovička, fluorescencia, autentifikácia, chemometria

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited