Oct 26, 2020   7:47 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

     
Lesson
     
     Publications     
     Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Determination of Ellagic Acid Using Fluorescence Spectroscopy
Written by (author): Ing. Michaela Jakubíková, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stanovenie kyseliny elagovej fluorescenčnou spektroskopiou
Summary:
Kyselina elagová je jedna z prírodných polyfenolových zložiek vyskytujúcich sa v rôznych druhoch ovocia a orechov (granátové jablko, ostružiny, jahody, brusnice, vlašské orechy). Je to najrozšírenejšia fenolová kyselina, ktorá má mnohé prospešné farmakologické a biologické účinky (antioxidačný, antimutagénny, antitumorový, atď.). Cieľom práce je vypracovať rýchly a jednoduchý postup na stanovenie kyseliny elagovej metódou fluorescenčnej spektroskopie. V bežných rozpúšťadlách kyselina elagová fluoreskuje len slabo, napr. medza stanovenia v metanole bola 1.10-5 mol/L. Fluorescenciu možno veľmi zvýšiť prídavkom bóraxu, alebo kyseliny boritej. V tomto prípade sa dosiahla medza stanovenia 1.10-8 mol/L v metanole a etanole. Zvýšenie fluorescencie kyseliny elagovej v etanole po prídavku kyseliny boritej, alebo v metanole po prídavku bóraxu, sme využili na stanovenie kyseliny elagovej vo vzorkách brandy, čím sme splnili ciele projektu. Metódu možno použiť aj na stanovenie kyseliny elagovej v extraktoch z dubového dreva.
Key words:
kyselina elagová, polyfenoly, fluorescenčná spektroskopia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited