Oct 27, 2020   7:15 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts
     
Lesson     Projects
     
     
     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Chemometrics in food analysis
Written by (author):
Department:
Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Opponent 1:prof. RNDr. Milan Hutta, PhD.
Opponent 2:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Chemometria v analýze potravín
Summary:
Chemometria je štatistický prístup k interpretácií funkčných vzťahov v mnohorozmerových dátach. Ak sa použije na analýzu dát získaných z prístroja, chemometria často umožní rýchlejšie a presnejšie stanovenie zložiek potravinárskeho výrobku. Napríklad, zloženie vína (obsah etanolu, špecifická hmotnosť, pH, titrovateľné kyseliny, glukóza a fruktóza, obsah prchavých kyselín) možno rýchlo zistiť využitím spojenia infračervenej spektrometrie v strednej oblasti a chemometrie. Iným príkladom je kontinuálne monitorovanie vlastností potravín (napr. chuť). Vo všetkých prípadoch sú mnohorozmerové dáta používané na vytvorenie modelu s cieľom predikcie parametrov pre budúce dáta. V prvej časti tejto práce bola navrhnutá mnohorozmerová metóda založená na kalibrácií metódou čiastočne najmenších štvorcov (PLS) pre simultánne stanovenie kyseliny galovej, vanilínovej, syringovej a ferulovej a skopoletínu vo vzorkách brandy, použitím fluorescenčných vlastností týchto látok a metódy štandardného prídavku. Cieľom druhej časti práce bolo vyvinúť mnohorozmerovú metódu pre rýchle stanovenie kofeínu a karamelu typu IV v kolových a energetických nápojoch a kofeínu, karamelu typu III a riboflavínu v energetických nápojoch použitím spektier zo synchrónnej fluorescencie. Na určenie koncentrácie analytov v rôznych vzorkách nápojov bol použitý PLS model. V oboch prípadoch sú štatistické charakteristiky pre kalibráciu a predikciu vynikajúce. Okrem toho sú výsledky z vyvinutých postupov porovnateľné s výsledkami získanými referenčnou metódou vysoko-účinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Tým sa dosiahla úspora času a nákladov bez významnej straty presnosti stanovenia použitím navrhovaných postupov.
Key words:
kofeín, karamel, brandy, metóda čiastočne najmenších štvorcov, synchrónna fluorescenčná spektrometria, nápoje, riboflavín, fenolové látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited