Oct 26, 2020   7:33 p.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Spectral Methods for Identification Counterfeit Drugs
Written by (author):
Ing. Barbora Klusová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. František Čacho, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spektroskopické metódy na identifikáciu falošných liekov
Summary:
Problematika zvýšenej globalizácie farmaceutického trhu umožňujúca neobmedzené a rýchle šírenie nekvalitných liekov je veľmi aktuálna a závažná téma. Problém sa týka celého sveta, či ide o rozvojové alebo rozvinuté krajiny. Cieľom bakalárskej práce je literárna rešerš a charakterizácia falošných liekov, poukázanie na ich pôsobenia vo svete a literárne spracovanie využitia spektrálnych a nespektrálnych metód na ich odhalenie a identifikáciu. Čiastkové ciele sú rozpísané v troch častiach. Obsah prvej časti je venovaný falošným liekom, kde popisujeme pozadie falzifikátov, problematiku šírenia a distribúcie, ako aj ich vplyv na verejné zdravie. Obsahom druhej časti, ktorá tvorí jadro našej práce, sú spektrálne metódy na identifikáciu falošných liekov. Venujem sa opisu jednotlivých analýz, ku ktorému pridáme aj konkrétne názvy liekov, s ktorými boli dané analýzy vykonané. Patria medzi ne napríklad Ramanova spektroskopia, NIR spektroskopia a NMR spektroskopia. V záverečnej časti bakalárskej práce poukazujem na nespektrálne metódy, ktoré sú taktiež dôležité a potrebné pri detekcii falzifikátov originálnych liekov. Medzi najviac používané patria chromatografické analýzy.
Key words:spektrálne metódy, chromatografia, falošné lieky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited