Oct 27, 2020   7:30 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 

Contacts          
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Characterization of Fruit Spirit Drinks Using Fluorescence Spectrometry
Written by (author): Ing. Michaela Jakubíková, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Jozef Polonský, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Charakterizácia ovocných destilátov fluorescenčnou spektrometriou
Summary:
Ovocný destilát je a) liehovina, ktorá sa vyrába z destilátu získaného alkoholovou fermentáciou z čerstvého jadrového, kôstkového alebo drobného ovocia a následnou destiláciou, b) liehovina, ktorá sa vyrába macerovaním najmä bobuľového ovocia alebo drobného ovocia, a to čiastočne fermentovaných alebo nefermentovaných, v liehu alebo destiláte a následne destilovaných [1]. V práci sa použili destiláty z jabĺk, hrušiek, sliviek a marhúľ. Zloženie jednotlivých destilátov závisí od rôznych faktorov (druh, odroda a kvalita ovocia; proces fermentácie a destilácie; úprava, skladovanie a doby dozrievania destilátu), čo naznačuje teoretickú možnosť rozlíšiť tieto typy destilátov na základe fluorescenčných spektier špecifických pre daný destilát, a využiť metódu na zistenie falšovania destilátov. Z emisných spektier nameraných pri rôznych excitujúcich vlnových dĺžkach sme zostrojili celkové luminiscenčné spektrá vo forme vrstevnicovým máp. Z porovnania spektier vyplynulo, že najlepšie rozlíšenie destilátov podľa druhu ovocia umožňujú emisné spektrá namerané pri excitačnej vlnovej dĺžke (230 - 410) nm, alebo excitačné spektrá namerané pri emisnej vlnovej dĺžke (310 - 510) nm. Taktiež zo synchrónnych spektier sa zostrojili vrstevnicové mapy, najlepšie výsledky na rozlíšenie ovocných destilátov sa namerali pri intervale 100 nm.
Key words:ovocný destilát, charakterizácia, fluorescencia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited