Oct 27, 2020   7:01 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

Contacts
     
     
Projects
     
Publications     
     
Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Fluorescence Spectrometry for Determining Geographical Origin of Brandy
Written by (author):
Ing. Veronika Uríčková, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. RNDr. Jozef Marák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Určenie geografického pôvodu brandy fluorescenčnou spektrometriou
Summary:
Brandy je liehovina, ktorá sa vyrába z vínovice zmiešanej alebo nezmiešanej s destilátom z vína; musí vyzrievať najmenej 6 mesiacov v dubovom sude o objeme menej ako 1000 l, alebo viac ako 1 rok v dubovom sude o objeme 1000 l alebo väčšom. V kategórii brandy má geografické označenie Brandy de Jerez, Brandy de Pendes, Brandy italiano, Attica Brandy, Peloponese Brandy, Brandy from Central Greece, Deutscher Weinbrand a Karpatské brandy špeciál [1]. Zloženie nápojov závisí od rôznych faktorov (kvalita hrozna a vína, geografické podmienky, proces destilácie a dozrievania, druh dreva, doba dozrievania), čo sa môže prejaviť aj na tvare fluorescenčných spektier. V práci sme použili brandy zo Španielska, Bulharska, Ukrajiny, Gruzínska, Grécka, Slovenska, Moldavska a Francúzska. Namerali sme emisné fluorescenčné spektrá v pravouhlej geometrii zariadenia a technikou merania fluorescencie z povrchu, v obidvoch prípadoch v intervale emisnej vlnovej dĺžky (250--600) nm a excitačnej vlnovej dĺžky v intervale (200--500) nm. Ďalej sme namerali synchrónne fluorescenčné spektrá v pravouhlej geometrii zariadenia a technikou merania fluorescencie z povrchu, v obidvoch prípadoch v intervale vlnových dĺžok (200-500) nm s konštantným rozdielom emisnej a excitačnej vlnovej dĺžky v intervale (10-100) nm. Z porovnania výsledkov vyplýva, že na rozlíšenie geografického pôvodu brandy je vhodnejšia technika merania fluorescencie z povrchu, kde sme najlepšie výsledky dosiahli pri intervale 10 nm.
Key words:
fluorescencia, brandy, geografický pôvod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited