8. 7. 2020  23:50 Ivan
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Identifikační číslo: 344
 

     
     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     Orgány
     
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:
Dizajn s prihliadnutím na ľudské telo a myseľ / dizajn ako terapia
Autor:
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Pracoviště:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Dizajn s prihliadnutím na ľudské telo a myseľ / dizajn ako terapia
Abstrakt:
Práca sa zaoberá s prehodnocovaním stereotypov a štandardov v interiérovom dizajne podľa súčasného stavu v humanitných vedách (psychológia, sociológia, medicína, medicína, ergonómia atď.) a poznatky z nich je nevyhnutné zohľadniť pri tvorbe mikroprostredia vzhľadom na súčasný stav verejného zdravia a rozšírenosti civilizačných chorôb. Dizajn by tak mal slúžiť ako terapia. Práca bola zostavené z literárnych rešerší, konzultácii s odborníkmi z humanitných vied a vlastných terénnych výskumov (testov komfortu a behaviorálnych výskumov v teréne). Nosnou kostrou práce je individuálna komplexná diagnostika užívateľa zahŕňajúca zdravotné problémy, sociálnu a pracovnú anamnézu a tiež zmyslové, emocionálne a racionálne preferencie užívateľa, čo prispieva ku individualizácii tvorby osobného priestoru užívateľa. Tiež obsahuje analýzu metód behaviorálneho výskumu, ktorý je dôležitou súčasťou dizajnu so zameraním na človeka/ dizajnu s prihliadnutím na ľudské telo a myseľ Habilitačná práca je súčasťou výskumného projektu APVV 0278-07 Princípy tvorby bytového interiéru a slúži ako základ pre študijný materiál (a budúcu učebnicu) pre predmet Humanizácia mikroprostredia -- Body Conscious Design.
Klíčová slova:
ergonómia, zdravie, psychológia, sociológia, terapia, interiér, mikroprostredie, humanizácia, človek, telo, humanitné vedy, dizajn

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně