Nov 19, 2019   1:56 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Identification number: 344
University e-mail: veronika.kotradyova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Body and mind conscious design / Design like a therapy
Written by (author): doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Department: Faculty of Architecture
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dizajn s prihliadnutím na ľudské telo a myseľ / dizajn ako terapia
Summary:Práca sa zaoberá s prehodnocovaním stereotypov a štandardov v interiérovom dizajne podľa súčasného stavu v humanitných vedách (psychológia, sociológia, medicína, medicína, ergonómia atď.) a poznatky z nich je nevyhnutné zohľadniť pri tvorbe mikroprostredia vzhľadom na súčasný stav verejného zdravia a rozšírenosti civilizačných chorôb. Dizajn by tak mal slúžiť ako terapia. Práca bola zostavené z literárnych rešerší, konzultácii s odborníkmi z humanitných vied a vlastných terénnych výskumov (testov komfortu a behaviorálnych výskumov v teréne). Nosnou kostrou práce je individuálna komplexná diagnostika užívateľa zahŕňajúca zdravotné problémy, sociálnu a pracovnú anamnézu a tiež zmyslové, emocionálne a racionálne preferencie užívateľa, čo prispieva ku individualizácii tvorby osobného priestoru užívateľa. Tiež obsahuje analýzu metód behaviorálneho výskumu, ktorý je dôležitou súčasťou dizajnu so zameraním na človeka/ dizajnu s prihliadnutím na ľudské telo a myseľ Habilitačná práca je súčasťou výskumného projektu APVV 0278-07 Princípy tvorby bytového interiéru a slúži ako základ pre študijný materiál (a budúcu učebnicu) pre predmet Humanizácia mikroprostredia -- Body Conscious Design.
Key words:ergonómia, zdravie, psychológia, sociológia, terapia, interiér, mikroprostredie, humanizácia, človek, telo, humanitné vedy, dizajn

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited