1. 6. 2020  19:30 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Identifikačné číslo: 344
Univerzitný e-mail: veronika.kotradyova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

Kontakty     Výučba
     
Záverečná práca     Projekty     
     
     
     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Dizajn s prihliadnutím na ľudské telo a myseľ / dizajn ako terapia
Autor:
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Pracovisko: Fakulta architektúry
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Dizajn s prihliadnutím na ľudské telo a myseľ / dizajn ako terapia
Abstrakt:Práca sa zaoberá s prehodnocovaním stereotypov a štandardov v interiérovom dizajne podľa súčasného stavu v humanitných vedách (psychológia, sociológia, medicína, medicína, ergonómia atď.) a poznatky z nich je nevyhnutné zohľadniť pri tvorbe mikroprostredia vzhľadom na súčasný stav verejného zdravia a rozšírenosti civilizačných chorôb. Dizajn by tak mal slúžiť ako terapia. Práca bola zostavené z literárnych rešerší, konzultácii s odborníkmi z humanitných vied a vlastných terénnych výskumov (testov komfortu a behaviorálnych výskumov v teréne). Nosnou kostrou práce je individuálna komplexná diagnostika užívateľa zahŕňajúca zdravotné problémy, sociálnu a pracovnú anamnézu a tiež zmyslové, emocionálne a racionálne preferencie užívateľa, čo prispieva ku individualizácii tvorby osobného priestoru užívateľa. Tiež obsahuje analýzu metód behaviorálneho výskumu, ktorý je dôležitou súčasťou dizajnu so zameraním na človeka/ dizajnu s prihliadnutím na ľudské telo a myseľ Habilitačná práca je súčasťou výskumného projektu APVV 0278-07 Princípy tvorby bytového interiéru a slúži ako základ pre študijný materiál (a budúcu učebnicu) pre predmet Humanizácia mikroprostredia -- Body Conscious Design.
Kľúčové slová:
ergonómia, zdravie, psychológia, sociológia, terapia, interiér, mikroprostredie, humanizácia, človek, telo, humanitné vedy, dizajn

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene