Nov 21, 2019   4:39 p.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Štefan Svetský, PhD.
Identification number: 3470
University e-mail: stefan.svetsky [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Blšťák
Návrh informačného systému pre voľbu a aplikácie rezných kvapalín
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Burian
Návrh riešenia tvorby e-learningových vzdelávacích materiálov pre výučbu technických predmetov pomocou vývojového prostredia BIKE
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrik Frišo
The design of bulk processing the unstructured text data by using the software application WPad
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Gross
Návrh systému tvorby elektronických vzdelávacích materiálov pre výučbu technických predmetov
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kyselicová
Možnosti riešenia digitalizácie - počítačového spracovania kultúrneho dedičstva nahromadeného v knihách, učebniciach a tlačených publikáciach
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Lajmon
Návrh informačného systému pre oblasť dopravných nehôd na pozemných komunikáciách
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viera Mačejová
Možnosti zavedenia počítačovej podpory na klasické štýly učenia a výučby technických predmetov
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Richman
Návrh riešenia viacjazyčnej podpory pre výučbu technických predmetov s využitím vývojového prostredia BIKE
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Široký
Návrh základných informatických znalostí a zručností pre výučbu technických predmetov
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oľga Valjentová
Návrh informačného systému pre aplikácie rezných kvapalín v strojárstve - hygienické a bezpečnostné aspekty
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Živčicová
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie a údržbu strojného zariadenia
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress