11. 8. 2020  20:34 Zuzana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Štefan Svetský, PhD.
Identifikačné číslo: 3470
Univerzitný e-mail: svetsky [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Projektové stredisko STU (OUP REK)

Kontakty
     
     
     
     
Publikácie
     
Vedené práce     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Blšťák
Návrh informačného systému pre voľbu a aplikácie rezných kvapalín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Burian
Návrh riešenia tvorby e-learningových vzdelávacích materiálov pre výučbu technických predmetov pomocou vývojového prostredia BIKE
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Patrik Frišo
Návrh hromadného spracovania neštruktúrovaných textových dát s využitím softvérovej aplikácie WPad
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Gross
Návrh systému tvorby elektronických vzdelávacích materiálov pre výučbu technických predmetov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Kyselicová
Možnosti riešenia digitalizácie - počítačového spracovania kultúrneho dedičstva nahromadeného v knihách, učebniciach a tlačených publikáciach
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miloš Lajmon
Návrh informačného systému pre oblasť dopravných nehôd na pozemných komunikáciách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viera Mačejová
Možnosti zavedenia počítačovej podpory na klasické štýly učenia a výučby technických predmetov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Richman
Návrh riešenia viacjazyčnej podpory pre výučbu technických predmetov s využitím vývojového prostredia BIKE
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Široký
Návrh základných informatických znalostí a zručností pre výučbu technických predmetov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oľga Valjentová
Návrh informačného systému pre aplikácie rezných kvapalín v strojárstve - hygienické a bezpečnostné aspekty
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Živčicová
Bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie a údržbu strojného zariadenia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná