Nov 19, 2019   9:52 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Identification number: 34937
University e-mail: xskulavikt [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Bott
Návrh a realizácia merania teploty kovu potrubia pre systém monitorovania nešpecifikovaných zaťažení vybraných komponentov primárneho okruhu
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Brocka
Návrh a implementácia núdzovej stratégie pre robotizované pracovisko UBS
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Brocka
Návrh a realizácia riadiaceho programu priemyselného robota pre potreby údržby
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Cepko
Riadenie baliaceho stroja pomocou PLC
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Čičkán
Návrh a realizácia výučbového systému s využitím konceptu Industry 4.0
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Farkaš
Výber vhodných snímačov využiteľných pri realizácií robota na UIAM
June 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcel Foltánek
Návrh zlepšenia a čiastková realizácia pohonového a senzorického systému robota KoŠkuEl
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Maroš Foltinovič
Softvér na ladenie vybraných hudobných nástrojov
June 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Gallo
Mikroprocesorom riadené zariadenie na bezkontaktné meranie otáčok
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Grajciar
Návrh a realizácia riadenia krokového motora pomocou Matlab/Simulink
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Hesko
Návrh a realizácia riadenia pre kamerový slider
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hesko
Podporná SW aplikácia pre meracie zariadenie
May 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Hrušovský
Pomôcka pre podporu výučby predmetu PLA
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Kollár
Návrh a implementácia riadenia regálového systému
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kubala
Návrh multisenzorového monitorovacieho systému
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Július Lendel
Návrh fuzzy riadiaceho systému na báze PLC
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Likavčan
Návrh digitálneho termostatu s diaľkovým ovládaním
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Marko
Model vykurovacieho systému
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Mašek
Návrh a realizácia prepojenia mikrokontroléra so smartfónom s využitím NFC
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Mihálik
Návrh riadenia robotizovanej výrobnej bunky pre lepenie výstuh
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Michalčík
Návrh a realizácia gitarovej chromatickej ladičky s elektrickým pohonom.
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Miklóš
Návrh a realizácia systému na zber a spracovanie údajov s využitím platformy Arduino
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Miklóš
Návrh pracoviska s PLC S7-300 pre podporu výučby predmetu TPAR
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Mlčúch
Návrh a realizácia riadenia linky pre triedenie granulátu
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Musil
Zostava s AI/AO pre podporu výučby programovateľných logických automatov
June 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Novák
Návrh a realizácia monitorovacieho a riadiaceho systému na báze Arduino
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Nyigri
Vytvorenie a implementácia riadiaceho programu pre pracovisko s riadením S7-1200
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ondriga
Návrh riadiacej jednotky pre udiareň v mäsovýrobe
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Parák
Návrh a implementácia riadiaceho algoritmu pre robot Bioloid
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Pardavý
Návrh a realizácia riadenia linky pre váženie granulátu
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Perniš
Implementácia Advanced Process Control pre proces tlakového varenia
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Rimovský
Bezdrôtový prenos binárnych/spínaných a analógových signálov v priemyselnej automatizácii
June 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Rindák
Bezdrôtové riadenie modelu vozidla
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Rolenčík
Návrh a realizácia riadenia pre model spojených nádob
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Slezák
Mobilná aplikácia pre podporu výučby s využitím konceptu Industry 4.0
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Škoda
Návrh učiteľského modulu pre systém na podporu výučby s využitím konceptu Industry 4.0
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Ľubomír Škorec
Návrh a realizácia mikroprocesorom ovládaného zariadenia pre navíjanie špeciálnych cievok z tenkého drôtu
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Šuchaň
Návrh virtuálneho modelu v prostredí Matlab/Simulink
May 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Šuchaň
Riadenie virtuálneho modelu pomocou Simatic S7-300
June 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcel Šuran
Návrh pracoviska s logickým relé na podporu výučby predmetu TPAR
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Tóth
Návrh a realizácia správcu súborov s integrovaným FTP klientom pomocou platformy .NET
June 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Valigurčin
Riadenie modelu auta pomocou mobilného zariadenia
May 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rudolf Varga
Návrh a realizácia riadiaceho systému pre model vozidla
June 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Varga
Návrh riadiaceho systému pre model vozidla
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Zastko
Prehľad bezdrôtových technológií používaných v elektronike
June 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Zemková
Návrh šablóny pre modul Pomocník, systému na podporu výučby technických prostriedkov automatizovaného riadenia
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Zlámala
Návrh a realizácia riadenia chovnej stanice pomocou mikropočítača AVR rady ATmega
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress