Sep 18, 2019   0:11 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identification number: 3513
University e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bálint Anda
Analýza konštrukcií terénnych manipulátorov s meniteľným dosahom
June 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bálint Anda
Analýza konštrukcií terénnych manipulátorov s meniteľným dosahom
June 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Babál
Koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie hmotnostnej kategórie 18t - návrh pracovného zariadenia
June 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ján Bartakovič
Konštrukčný návrh - nahradenie polohového ramena UDS 214 prestaviteľným kozlíkom
June 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ján Bartakovič
Konštrukčný návrh - nahradenie polohového ramena UDS 241 prestaviteľným kozlíkom
June 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Bereznai, PhD.
Konštrukčný návrh teleskopického výložníka pre polootočný nakladač HON 200
June 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Bernát
Návrh koncepcie šesťkolesového nosiča poľnohospodárskeho náradia
June 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Biath, PhD.
Návrh otočnej nadstavby teleskopického rýpadla hmotnostnej kategórie 18 t na dvojnápravovom kolesovom podvozku na báze agregátov UDS 232
June 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Attila Buday
Analýza konštrukcií rýhovačov
June 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gábor Csóka
Koncepčný návrh pracovného zariadenia na ukladanie dlažieb pre šmykom riadené nakladače
June 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Číková
Vysokozdvižná nožnicová plošina na prívesnom vozíku
June 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Forrai, PhD.
Analýza konštrukcií skrejprov
June 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Fraňo
Návrh podvozkového modulu 6x6 s odpruženými pneumatikovými kolesami pre bezposádkové pozemné vozidlo hmotnostnej kategórie 6 t s hybridným diesel - elektrickým pohonom
June 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Metod Glatz, PhD.
Návrh koncepcie kombinovanej lopaty pre nakladač
June 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Metod Glatz, PhD.
Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby pracovného stroja
September 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Grešo
Analýza konštrukcií finišérov pre pokladanie asfalto - betónových zmesí.
June 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Hanačík
Konštrukčný návrh rýpadlo - nakladača s teleskopickým výložníkom na platforme modulov HON 200
June 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Hanus
Koncepčná štúdia dvojpásového bezposádkového pozemného vozidla (UGV) s výkonom hnacieho motora 3 kW
June 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Hanzel
Design of rock-mounted suspended hydrocarbon wheel 4x4 with load capacity of 8 t to rugged terrain
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marek Harmady
Konštrukčný návrh torketovacieho stroja na obnovu výmurovky konvertorov
June 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marek Harmady
Konštrukčný návrh torketovacieho stroja na obnovu výmurovky konvertorov
June 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Herc
Analýzy konštrukčných uzlov pre izoláciu hluku a chvenia kabín a hnacích prevodových agregátov
June 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Hervay
Analýza konštrukcií pracovných zariadení lopatových nakladačov
June 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michal Holdy
Analýza koncepcií mobilných pracovných plošín
June 2010Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Hrubec
Hydrostatický pohon s mechanickým premostením pre nakladač HON 200
June 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Hudaček
Vytvorenie kritérií podobnosti pre nakladače definované v STN ISO 6165 a v STN ISO 7131
June 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jadroň
Teleskopický manipulátor pre banské vozidlo
June 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Jankovič
Analýza konštrukcií pásových podvozkov pre mobilné pracovné stroje
June 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jankovič
Koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie hmotnostnej kategórie 18t - návrh otočnej nadstavby
June 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Jankových
Koncepčný návrh teleskopického rýpadla novej generácie hmotnostnej kategórie 18t - návrh kolesového podvozku
June 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Jašura
Koncepčný návrh manipulačného vozíka nosnosti 400kg s vertikálnym zdvihom plošiny 1,4m a s horizontálnym posuvom 1,6m s elektrickým pohonom
June 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Jurčovič
Koncepčná štúdia dvojpásového bezposádkového pozemného vozidla (UGV) s výkonom hnacieho motora 50 kW
June 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. András Khern
Analýza konštrukcií dozérov
June 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Kmeť
Návrh koncepcie kompaktora hmotnostnej kategórie 32 t pre skládky komunálneho odpadu
June 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Korec
Design of rigid suspension of self-propelled wheel chassis for UDS 132 telescopic excavator weighing 14t
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Kozáček
Konštrukčný návrh mechanického pohonu pojazdu a smerového riadenia šmykom riadeného 6-kolesového terénneho vozidla s celkovou hmotnosťou 6t
June 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Stanislav Kozáček
Konštrukčný návrh mechanického pohonu pojazdu a smerového riadenia šmykom riadeného 6-kolesového terénneho vozidla s celkovou hmotnosťou 6t
June 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Krajčovič, PhD.
Analýza možností pre zvyšovanie dovolenej nosnosti hydraulických rýpadiel na pásovom podvozku
June 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Andrej Kucek
Choice of working tools for hydraulic excavators for building ruins and rock debris
May 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Letko
Analysis of kinematics concept of multifunctional mobile machine working equipment
May 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Lucký
Konštrukčný návrh hĺbkového rýpacieho zariadenia s teleskopickou násadou pre rýpadlo-nakladač na platforme modulov HON 200
June 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Macák
Analýza diferenciálnych hydrodynamických pohonov mobilných pracovných strojov
June 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Mako
Koncepčná štúdia šesťkolesových podvozkov mobilných pracovných strojov
June 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Márton
Analýza koncepcií manipulačných zariadení pre asanáciu panelových bytových domov
June 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Martyščák
Manipulátor s meniteľným dosahom - 3 - dielny teleskopický výložník čelného nakladača
June 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mináč
Konštrukčný návrh teleskopického predlžovacieho ramena na UDS 214
June 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Míšaný, PhD.
Konštrukčný návrh pásového podvozku s meniteľným rozchodom pre univerzálny dokončovací stroj UDS 211
June 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Mjartan
Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh koncepcie a rozmiestnenia základných agregátov
June 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Nagy
Design of electric drive of hydropower for hydrostatic drive of superstructure
May 2019Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ervin Németh
Analýza konštrukcií kolesových podvozkov mobilných pracovných strojov s otočnou nadstavbou
June 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Ondruška
Analýza kinematík pracovných zariadení nakladačov riadených preklzom kolies
June 2010Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Oremus
Analýza konštrukcií pracovných zariadení hydraulických lopatových rýpadiel
June 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Oremus
Konštrukčný návrh pracovného zariadenia pre UDS 232 s deleným výložníkom a hĺbkovou lyžicou objemu 0,63\( m^{3}\)
June 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Ozimy
Návrh prevodovky pre diferenciálny hydrostatický pohon ťahača s výkonom 80 až 120 kW, rýchlosťou do 60km/hod.
June 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Paják
Concept of Mobile Crane Concept for Industrial Use on UDS 132 Telescopic Excavator Platform
May 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Poláček
Výber prvkov pásových podvozkov mobilných pracovných strojov
June 2008Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Popelka
Konštrukčný návrh terénneho manipulátora s meniteľným dosahom na báze modulov HON 200.
June 2009Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Repko
Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh pojazdových mechanizmov (pásového podvozku s hydrostatickým pohonom a hydro - reaktívneho vrhača vody)
June 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Marek Repko
Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh pojazdových mechanizmov (pásového podvozku s hydrostatickým pohonom a hydro - reaktívneho vrhača vody)
June 2013Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gergely Soóky
Návrh drevoštiepkového adaptéra pre nakladač LOCUST 1203
May 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Súkeník
Koncepčný návrh zametacieho prídavného zariadenia pre nakladač HON 200.
June 2009Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Súkeník
Návrh manipulátora integrovaného s ochrannou koštrukciou kabíny mobilného stroja hmotnostnej kategórie 32 t
June 2011Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Szijjártová
Koncepčný návrh plávajúceho pásového podvozku pre univerzálny dokončovací stroj UDS 214 na čistenie dna rybníkov
June 2012Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Šandor
Analýza koncepcií mobilných pracovných plošín.
June 2009Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Miroslav Šandor
Návrh bytového výťahu s nosnosťou 120 kg (jedna osoba) pre 3 podlažia (pivnica, suterén, podkrovie) rodinného domu
June 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Šandor
Návrh bytového výťahu s nosnosťou 120 kg (jedna osoba) pre 3 podlažia (pivnica, suterén, podkrovie) rodinného domu
June 2012Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Šeďo, PhD.
Analýza kinematiky a optimálny konštrukčný návrh pracovného zariadenia kĺbového nakladača nosnosti 2000kg
June 2007Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladislav Šnupárek
Koncepčná štúdia terénneho manipulátora
June 2008Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladislav Šnupárek
Optimalizácia pohonu prevádzkového a núdzového riadenia smeru jazdy kĺbových nakladačov
June 2010Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Peter Šovčík
Analýza konštrukcií cestných fréz na opravu cemento - asfaltových krytov vozoviek
June 2009Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Šovčík
Analýza konštrukcií cestných fréz na opravu cemento – asfaltových krytov vozoviek
June 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Štefanec
Koncepčný návrh manipulačného vozíka nosnosti 250kg s vertikálnym zdvihom plošiny 1m a s horizontálnym posuvom 1,6m s elektrickým pohonom
June 2013Displaying the final thesis
73.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Šulaj
Atlas kritérií podobnosti pre lopatové nakladače v rozsahu veľkostí
June 2010Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Šulaj
Návrh pásového podvozku pre UDS 211 so zvýšenými stabilizačnými momentami
June 2011Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Šulek
Vysokozdvižná kĺbová plošina
June 2007Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Trebuľa
Koncepčný návrh drviacich klieští pre likvidáciu betónových prefabrikátov ako prídavné zariadenie pre UDS 214 a UDS 232
June 2016Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Valúšek
Predné nakladacie zariadenie pre banské vozidlo
June 2007Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vašík
Analýza systémov riadenia smeru jazdy 6-kolesových podvozkov
June 2010Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Vereš
Návrh stavebného výťahu s lávkou šírky 3,5 m s nosnosťou 500 kg pre rekonštrukciu fasád bytových domov
June 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Vilhan
Analytická štúdia technológií zimnej a letnej údržby komunikácií polo-otočným nakladačom
June 2008Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Votava
Nakladací žeriav - manipulačné zariadenia montované na vozidlo a určené na nakladanie a vykladanie
June 2008Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vymyslický
Koncepčná štúdia 6-kolesového vozidla riadeného pribrzďovaním kolies s výkonom hnacieho motora 63 kW
June 2014Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Zima
Analýza konštrukcií zdvíhacích zariadení pre opravu a rekonštrukciu fasád výškových budov
June 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress