18. 9. 2019  14:17 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh prevodovky pre diferenciálny hydrostatický pohon ťahača s výkonom 80 až 120 kW, rýchlosťou do 60km/hod.
Autor: Ing. Karol Ozimy
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh prevodovky pre diferenciálny hydrostatický pohon ťahača s výkonom 80 až 120 kW, rýchlosťou do 60km/hod.
Abstrakt:Práca je zameraná na návrh diferenciálneho pohonu ťahača s výkonom do 120kW a maximálnou rýchlosťou do 60 km/h. Člení sa na dve hlavné časti, prvá časť, teoretická, obsahuje analýzu najpoužívanejších pohonov traktorov, objasnenie princípu ich fungovania, vysvetlenie základných pojmov z oblasti diferenciálnych pohonov a ešte stručný prehľad informácií o predaji traktorov na Slovensku. Druhá, praktická časť, je zameraná na návrh vlastného konštrukčného riešenia diferenciálneho pohonu. Táto časť obsahuje dve alternatívy riešenia diferenciálneho pohonu založené na rozdielnych princípoch, pričom pre vhodnejšie z riešení bol vyhotovený aj konštrukčný návrh. Obe alternatívy sú principiálne hydro-mechanický pohon, líšia sa ale základnou schémou. Prvá alternatíva má diferenciál na vstupe a druhá alternatíva má diferenciál na výstupe.
Kľúčové slová:diferenciálny pohon, hydrostatický pohon, prevodovka, ťahač

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene