19. 9. 2019  8:13 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh koncepcie mobilného žeriavu pre priemyselné použitie na platforme teleskopických rýpadiel UDS 132
Autor: Bc. Jakub Paják
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh koncepcie mobilného žeriavu pre priemyselné použitie na platforme teleskopických rýpadiel UDS 132
Abstrakt: Primárny cieľ bakalárskej práce je koncepčný návrh mobilného žeriavu na platforme teleskopického rýpadla UDS 132. Dôležité je, aby stroj spĺňal požiadavky vyplývajúce zo samotnej platformy a aby dosahoval optimálne parametre v porovnaní s podobnými strojmi. V prvej kapitole sú uvedené rôzne konštrukčné riešenia mobilných žeriavov a prehľad výrobcov mobilných pracovných strojov podobného druhu ako je navrhovaný stroj, s následnou analýzou parametrov. V druhej kapitole je opísaný koncepčný návrh mobilného žeriavu s vyhodnotením analýzy parametrov, z ktorých sa vychádza v ďalšej časti. Tretia kapitola sa venuje konštrukčnému návrhu pracovného zariadenia, ktorým je teleskopický výložník. V tejto kapitole je okrem opisu konštrukčných riešení uvedený aj výpočet jednotlivých komponentov teleskopického výložníka. Súčasťou štvrtej kapitoly je výkresová dokumentácia.
Kľúčové slová:teleskopický výložník, samohybný kolesový podvozok, čap, priamočiary hydromotor, klzná doska, rameno

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene