Nov 15, 2019   8:44 a.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identification number: 3513
University e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Designing a wood processor for LOCUST 1203
Written by (author): Ing. Gergely Soóky
Department: Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Opponent:Ing. Pavol Slovák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh drevoštiepkového adaptéra pre nakladač LOCUST 1203
Summary:Práca prezentuje návrh drevoštiepacieho adaptéra na LOCUST 1203. Pri návrhu stroja som sa pokúsil využiť výhody už existujúcich strojov. Vprvej časti práci sú vymenované už existujúce statické drevoštiepacie stroje a ich vlastnosti. Ďalej v koncepčnom návrhu som sa zaoberal výhodami a nevýhodami už konštruovaných adaptérov. V tejto kapitole ešte sú opísané a znázornené jednotlivé časti adaptéra, ktorý bol navrhnutý počas tejto bakalárskej práce. V predposlednej časťi nasledujú funkčné výpočty stroja. Nakoniec sú zobrazené jednotlivé pracovné cykly navrhnutého adaptéra.
Key words:Kompaktnosť, Komfort, Bezpečnosť, Univerzálnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited