16. 9. 2019  22:40 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh odpruženia tuhých náprav samohybného kolesového podvozku pre teleskopické rýpadlo UDS 132 s hmotnosťou 14t
Autor: Bc. Andrej Korec
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:Ing. Gregor Izrael, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh odpruženia tuhých náprav samohybného kolesového podvozku pre teleskopické rýpadlo UDS 132 s hmotnosťou 14t
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá koncepčným návrhom odpruženia tuhých náprav kolesového podvozku 4 x 4. Je to jedna z prác súvisiacich s teleskopickým rýpadlom UDS 132 v rámci projektu APVV-15-0524. Východiskovým bodom je pôvodný neodpružený kolesový podvozok. Do rámu podvozka je aplikovaný mechanizmus pružného uloženia. Pružné uloženie pozostáva zo závesných uší, nosného ramena, gumových dorazov a systému hydropneumatického pruženia s hydraulickými valcami. Bakalárska práca sa skladá zo šiestich častí. Prvá časť sa venuje stručnej charakteristike jednotlivým systémom pruženia. V ďalšej časti je uvedený prehľad súčasného stavu v oblasti odpruženia pracovných strojov. V tretej časti je výpis noriem a legislatívnych predpisov týkajúcich sa hydraulických rýpadiel. Samotným koncepčným návrhom sa zaoberá štvrtá časť bakalárskej práce. V piatej časti je prezentovaný postup konštrukčného navrhovania nosného ramena a pevnostné kontroly metódou MKP jednotlivých návrhov. V záverečnej časti sú uvedené výpočty základných parametrov hydraulického valca a pevnostná kontrola čapov.
Kľúčové slová:nosné rameno, hydropneumatický systém pruženia, rýpadlo, kolesový podvozok, tuhá náprava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene