14. 10. 2019  18:38 Boris
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh pojazdových mechanizmov (pásového podvozku s hydrostatickým pohonom a hydro - reaktívneho vrhača vody)
Autor: Ing. Marek Repko
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh pojazdových mechanizmov (pásového podvozku s hydrostatickým pohonom a hydro - reaktívneho vrhača vody)
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť podvozok a pojazdové mechanizmy pre pásový podvozok plávajúceho dozéra so špeciálnym určením pre čistenie vodných nádrží a na odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine. V práci je uvedený prehľad typov podvozkov mobilných pracovných strojov. Špeciálna pozornosť je venovaná pásovým podvozkom, ich typom a pohonov. Ďalej nasleduje prehľad stavu v oblasti čistenia vodných plôch od histórie po súčasnosť. Ďalšiu kapitolu tvorí návrh podvozku a popis základných častí podvozku plávajúceho dozéra. Ten je rozdelený do viacerých častí, v ktorých je vysvetlený princíp fungovania a dôvod použitia konkrétnej časti. Posledná časť práce je venovaná výpočtom a finálnej vizualizácii celého stroja.
Kľúčové slová:Obojživelný dozér, pásový podvozok, čistenie vodných plôch

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene