18. 10. 2019  6:55 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Identifikačné číslo: 3513
Univerzitný e-mail: izidor.mazurkievic [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh elektrického pohonu hydrogenerátora pre hydrostatický pohon nadstavby
Autor: Bc. Miroslav Nagy
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.
Oponent:prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh elektrického pohonu hydrogenerátora pre hydrostatický pohon nadstavby
Abstrakt:Tendencia u moderných pracovných strojoch na samohybnom podvozku je, aby obsahovali len jednu pohonnú jednotku v podvozku. V tejto práci sa budem venovať problematike elektrického pohonu samohybných strojov s dvoma kabínami a len s jedným motorom. Po zhodnotení aktuálneho stavu hybridných a elektricky poháňaných pracovných strojov a stavu otočných prevádzačov uvediem legislatívne normy a predpisy. Nasledovať bude návrh elektrického pohonu pre hydrogenerátory a návrh kapacity batérií. Ďalej sa budem venovať prstencovému elektro-generátoru. Tento generátor by som zvolil ako hlavný zdroj energie pre pohon hydrogenerátorov nadstavby. Nasledovať bude návrh pohonu podľa parametrov stroja UDS-132 LYNXSTORM.
Kľúčové slová:Otočný prevádzač, prstencový generátor, samohybný podvozok, batériové články, trojfázová sústava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene